Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Värmdö Kommun
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör är en yrkeshögskoleutbildning som ger dig en gedigen teoretisk och praktisk grund för att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Efterfrågan på utbildade handläggare och inspektörer är stor så du har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning. 

Detta gör en bygglovshandläggare/byggnadsinspektör:

 • handlägger bygglov från inkommet ärende till slutbesked
 • tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning
 • tolkar översikts-och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov
 • bedömer samspel mellan ny och äldre bebyggelse
 • håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen
 • kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga
 • för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämnden

Innehåll

Utbildningen består av nio teoretiska delkurser som ger dig goda ämneskunskaper.

Dessutom gör du praktik på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbetet) under en längre period. På så sätt får du också praktisk erfarenhet och inblick i branschen.

Kurser

5 YH-poäng = 1 veckas heltids studietakt

Arkitektur och kulturhistoria 30 p.
Bygglov 60 p.
Byggteknik 45 p.
Kommunal förvaltning 10 p.
Hållbarhet 15 p.
Miljöbalkens koppling till PBL 10 p.
Kommunikation och bemötande 10 p.
Kontroll och tillsyn 40 p.
Lärande i arbetslivet (LIA) 70 p.
Samhällsplanering 10 p.

Totalt 300 poäng

Distansutbildning

Utbildningen är på distans med distansföreläsningar en kväll i veckan som du följer via din dator i realtid eller när det passar dig. Om du har möjlighet kan du också närvara fysiskt på lektionerna.

En gång per månad fredag–lördag är det fysiska träffar i Gustavsberg utanför Stockholm. Träffarna är obligatoriska.

Du tar del av material, kommunicerar med lärare samt lämnar in uppgifter via skolans lärplattform Itslearning.


Längd och omfattning

1,5 år (60 veckor)

Termin 1: augusti - december 2020

Termin 2: december 2020 - juni 2021

Termin 3: augusti 2021 - 17 december 2021

För mer information om Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper

Du måste också uppfylla kraven för särskilda förkunskaper.

Lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper i något av följande tre alternativ:

1.
Bygg- och anläggningsprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.
Bygg och anläggning 1, 200 p.
Bygg och anläggning 2, 200 p.

--- eller ---

2.

Teknikprogrammet

Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.
Teknik 1, 150 p.

--- eller ---

3.
Teoretiska kurser som finns på flera program

Engelska 6/ B, 100 p.
Matematik 2/ B, 100 p.
Svenska 2/ B eller Svenska som andraspråk 2/B, 100 p.


Behörighet från tidigare kursplaner

Du uppfyller också kraven för behörighet i Bygg och anläggning 1 och 2 om du har godkänt i samtliga följande kurser:
Byggkunskap 50 p.
Hus och anläggningsbyggnad 150 p.
Arbetsmiljö och säkerhet 50 p.
Måleri och byggplåt 100 p.
Rit och mätteknik 50 p.

Du uppfyller också kraven för behörighet i Teknik 1 om du har godkänt i samtliga följande kurser:
Teknik, människa, samhälle 50 p.
Teknikutveckling och företagande 150 p.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Anmälan öppen
1 mars - 26 april

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur och eventuella resor.

Värmdö Kommun

Komvux Värmdö

På Komvux Värmdö finns grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Yrkeshögskoleutbildning (YH) , lärlingsutbildningar (APL), svenska för invandrare (SFI) samt Lärvux. På Komvux Värmdö arbetar man med en tydlig inriktning att skapa en positiv och kreativ mötesplats för människor i olika livssituationer och...


Läs mer om Värmdö Kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Värmdö Kommun

Skärgårdsvägen 7
134 81 Gustavsberg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: