Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Masterprogram i religion i fred och konflikt

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14
Antagningshistorik

Masterprogram i religion i fred och konflikt

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor och vill få möjlighet att utveckla ett konstruktivt kritiskt tänkande och fördjupad argumentation i sådana frågor.Programmet hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör - en person som har funderat mycket kring sitt eget engagemang och som kan argumentera för sina idéer i det offentliga samtalet. Programmet ger dig kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid. Du får redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang. Programmet ger dig även förmåga att skriva längre vetenskaplig text och färdigheter i projektutvärdering.Programmet är internetbaserat och all undervisning sker online. Undervisningen sker på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå.Programmet leder till en teologie masterexamen med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett ämne inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, juridisk, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet som huvudområde, inklusive en individuellt författad kandidatuppsats (eller masteruppsats). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: