Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Masterprogram i digital konstvetenskap

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Antagningshistorik

Masterprogram i digital konstvetenskap

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogram i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram på avancerad nivå som vänder sig till dig som har en grundut­bildning i konstvetenskap eller motsvarande. Programmet använder och analyserar digital teknik och erbjuder två spår: renässansstudier och urbanstudier, men programmet kan även läsas som en allmän konstvetenskaplig masterutbildning.Masterprogrammet innehåller såväl det nyaste inom den samtida konstvetenskapen som en avancerad fördjupning i ämnets kärnområden. Det nätbaserade programmet utgår från de digitala mediernas möjligheter inom ämnet och närliggande områden och ger en överblick av fältet samt fördjupning inom valda delar av det.Programmet har två huvudinriktningar: renässansstudier respektive urbanstudier. Dessa två spår präglar utbudet med kurser inom de enskilda fälten och kurser som kombinerar de olika fälten. Programmets flexibilitet och ett stort urval av valbara tematiska kurser ger också möjligheten till en mer allmän konstvetenskaplig masterutbildning.Masterprogram i digital konstvetenskap vid Uppsala universitet har en stark forskningsanknytning och är nära knutet till flera internationellt ledande forsknings- och utbildningsinstitutioner. Ett års studier ger en magisterexamen (60 hp) och två år ger en full masterexamen (120 hp) i huvudområdet konstvetenskap. Masterutbildningen kan leda till kvalificerade arbeten inom museivärlden, konstvärlden, arkitekturvärlden och inom både den privata kultursektorn och statlig förvaltning, som exempelvis antikvarie, arkitektur- och konstkritiker, curator och museiintendent. Utbildningen leder också till behörighet att antas till forskarutbildning i konstvetenskap.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00
www.uu.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: