Barnmorskeprogrammet

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
90 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2024
2023-09-14

Om utbildningen

Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod.

 

När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Inom ditt kompetensområde ingår det att identifiera när en graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod ur ett medicinskt perspektiv är normal. Barnmorskans ansvar är stort och kräver hög kompetens samt att du, under press, självständigt kan fatta rätta beslut.

 

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet framhåller vikten av evidensbaserad kunskap där den erfarna barnmorskan handleder den blivande barnmorskan. Teori följs alltid av praktik och du omsätter därmed kunskaperna du just har fått i praktisk handling. Målet är att du ska ha kompetens att självständigt kunna handlägga en normal graviditet, förlossning och eftervård där arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Utbildningen omfattar sammanlagt 90 hp. Huvudområdet är reproduktiv hälsa. Ett självständigt arbete ingår och den som önskar kan skriva magisteruppsats på 15 högskolepoäng (hp) inom ramen för programmet. Ett självständigt arbete 7,5 högskolepoäng i kombination med en valbar kurs 7,5 högskolepoäng (valbar kurs se nedan) kan ersätta en magisteruppsats 15 högskolepoäng.

Examen & Intyg

Barnmorskeexamen, Magisterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in