Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
75 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Antagningshistorik

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Som distriktssköterska kan man arbeta med folkhälsoarbete och omvårdnad inom vitt skilda områden. Många distriktssköterskor arbetar på hälsocentraler där man möter personer i alla åldrar. På hälsocentral kan distriktssköterskan arbeta med egen mottagning inom exempelvis diabetes-, astma- och inkontinensvård. Det kan också vara arbete med barn och ungdomar inom barnhälsovård eller inom skolhälsovården. På de flesta håll i landet ansvarar idag den kommunala hälso- och sjukvården för hemsjukvården där distriktssköterskan har en nyckelposition och där vårdas framförallt vuxna och äldre. Distriktssköterskans arbetsuppgifter kännetecknas av ett stort mått av självständighet. Programmet omfattar 1,25 års heltidsstudier. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom distriktssköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen.

Så ansöker du

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00
Fax 090-786 99 95


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: