Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Senare del Barnmorskeprogrammet, termin 3

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Senare del Barnmorskeprogrammet, termin 3

Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv. Programmet omfattar 1,5 års heltidsstudier.Barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning och genusperspektiv genomsyrar samtliga kurser. Eftersom utbildningen tillhör den medicinska fakulteten så tillgodoses även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnmorskans kompetensområde. Utbildningen omfattar normal och komplicerad graviditet och förlossning, undervisning om sexualiteter, abort- och samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem med fokus på sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa samt preventivmedelsrådgivning.Utbildningen omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier, som integreras i studieuppgifter och examinationer. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, som är centralt för att bekräfta att man som student har uppnått kraven för examen. Godkänd utbildning ligger till grund för att ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Så ansöker du

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Barnmorskeexamen, Magisterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in