Välfärdsteknik inom vård och omsorg

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
30 YH-poäng (12 veckor)
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-18 - Distans
Sista ansökan: 2023-08-06

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Kursen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska i olika typer av verksamheter inom vård- och omsorg som äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet eller motsvarande. Den tekniska utvecklingen leder till förändrade arbetssätt och arbetets innehåll och ställer krav på nya yrkeskunskaper. Kursen ger kunskapspåfyllnad inom välfärdsteknik och digitalt stöd kopplat till individens behov och ger också kompetens för att handleda medarbetare och medverka i framtagandet av processer och rutiner för nya arbetssätt.

Kursen ger kunskaper om välfärdsteknik: digital teknik, kognitiva hjälpmedel som underlättar det dagliga vård och omsorgsarbete. Du får fördjupade kunskaper om digitala stöd för att kunna implementera och tillämpa dem i vardagen för ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och förlängt oberoende. Kunskaper om de lagar, förordning och föreskrifter som reglerar välfärdsteknik samt färdigheter i att reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik lär du dig också. I kursen ingår även omvärldsbevakning inom området.

Behovet

Kompetens för att handleda och medverka i framtagandet av processer efterfrågas starkt inom vård och omsorg, och så även tekniska kunskaper. Det finns också ett behov av nya arbetssätt med stöd av ny teknik i olika verksamheter.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat livetillfällen (dessa spelas in och kan ses i efterhand) samt deadlines för uppgifter. Inspelade föreläsningar varvas med livetillfällen ett par gånger i veckan och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Välfärdsteknik inom vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Välfärdsteknik: digitala stöd i vardagen
 • Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik
 • Informations- och samtyckeshantering och uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik
 • Lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar området
 • Etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik
 • Omvärldsbevakning inom ämnen

Ansökan och behörighet

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper
  • Yrkeserfarenhet: att ha arbetat som undersköterska, behandlingsassistent, stödassistent eller liknande yrkesroller med patientnära arbetsuppgifter under minst 1 år på 100% eller 50% under 2 år.
 • Urval
  • Urvalet baseras på yrkeserfarenhet som ger 1 poäng per månad, max 36 poäng (3 år).

Samarbeten med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket ger dig den kunskap som efterfrågas.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Välfärdsteknik inom vård och omsorg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket ger dig den kunskap som efterfrågas.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in