Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
90 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

Speciallärarprogrammet syftar till en professionell och akademisk kompetens. Varje kurs planeras utifrån dubbla progressioner: en som relaterar till ämnet/området och en som relaterar till vetenskaplighet.Didaktiska och vetenskapliga moment integreras med det stoff som kursen behandlar. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna.Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet.Speciallärarprogrammet ges med fem olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:
  • Dövhet eller hörselskada
  • Matematikutveckling
  • Synskada
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling

Så ansöker du

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.För specialisering mot utvecklingsstörning krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid.Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in