Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Uthålligt skogsbruk på din mark

Sommenbygdens folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans
2 terminer
Deltid
Studiemedelsberättigad

Uthålligt skogsbruk på din mark

Uthålligt skogsbruk på din mark

Distanskurs Uthålligt skogsbruk på din mark, två terminer

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper, dvs. inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och bästa vis att bruka den uthålligt.

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

För den som vill kan distanskursen kompletteras med ytterligare några dagars kurs för att ta motorsågskörkort.

Kursinnehåll

Kursinnehåll småskaligt skogsbruk (med reservation för ändringar)
På varje träff ingår kursmoment i fält. Inför träffarna ska material till träffen läsas in på egen hand.

Block 1 Startar med träff i Boet 1-2 september.

Introduktion till skogsbrukets alla delar. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i fält i olika typer av skog och i skog som brukats på olika vis. Växt- och djurliv i skogen. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra.

Block 2 September fram t.o.m. träff på Skullebo skogsgård 19-20 oktober

Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder. Plantering, röjning, dikning – övriga moment. Störningsregimer, skogsbrand. Människans miljöpåverkan på skog (klimatförändring, utdikning, övergödning, försurning, gifter, brist på störning).

Block 3 November fram t.o.m. träff i Boet 26-27 januari

Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Att använda maskiner och verktyg för småskaligt skogsbruk. Träff med virkesköpare och med skogsbruksentreprenör. Ägande genom allmänning eller enskilt. Besök i Lysings Häradsallmänning, träff med representanter. Internationell utblick – vad är en äkta urskog?

Block 4 Februari fram t.o.m. träff i Månsabola 6-7 april

Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Skogsbete och skogshistoria. Rödlistade arter, signalarter, habitatarter. Fågel- och djurliv. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån naturvärde respektive virkesproduktion. Natura 2000 och andra former av naturskydd. Hur Månsabola brukats genom tiderna. Anja och Arne berättar?

Block 5 April fram t.o.m. träff i Boet 6-7 juni

Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, alla hänsyn, alla kontakter. Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Examination: Skogsbruksplan för den egna skogen.

Under en extra helg (eller dagar i anslutning till de andra helgerna): motorsågskurs vid Sjögetorp för den som vill.

För mer information om Uthålligt skogsbruk på din mark, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Antagningsvillkor

Du ska vara minst 18 år.
Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera.

Examen & Intyg

För mer information, besök skolans hemsida.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 950 kr/termin. I avgiften ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.

Studiemedelsberättigad

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt, (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden.
För studiehjälp (du som är under 20 år) gäller att du måste studera 100% dvs heltid.

Sommenbygdens folkhögskola

Sommenbygdens folkhögskola

Välkommen till Sommenbygdens folkhögskola!

Sommenbygdens folkhögskola i Tranås passar dig som vill skaffa grundläggande behörighet för högre studier, men också dig som redan har en utbildning men nu vill vidareutbilda dig eller byta bana i livet. Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar deltagare...


Läs mer om Sommenbygdens folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Uthålligt skogsbruk på din mark

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sommenbygdens folkhögskola

Ydrevägen 13
573 35 Tranås

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in