Visa distansutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
200 YH-poäng, 4 terminer
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: augusti 2021 - Distans
Stödpedagog

Stödpedagog

Stödpedagoger är mycket efterfrågade inom funktionshinderområdet! 

Skövde Yrkeshögskolas utbildning till Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning. Den ger dig som arbetar inom funktionshinderområdet med stöd, service och omsorg utifrån den enskildes behov, en fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter. Utbildningen sker på halvfart distans och ger dig möjlighet att studera samtidigt som du arbetar. Stödpedagoger är en efterfrågad resurs! 

Webbaserad utbildning – distans med närträffar

Utbildningen sker på distans med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd. Övrig undervisning sker virtuellt via vår lärplattform. Vi använder distansöverbryggande verktyg som ex. Zoom, diskussionsforum, e-post, videokonferens, chatt, film och loggbok. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Centralt belägen skola 

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

Ansökan och behörighet

Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
samt särskilda förkunskaper:
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
• Hälsopedagogik
• Specialpedagogik 1 och 2
• Samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

LiA - Lärande i Arbete

Utbildningen innehåller en LIA-kurs.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kurser i utbildningen

  • Praktisk juridik inom social omsorg,15 yhp
  • Examensarbete, 25 yhp
  • Funktionsnedsättningar, 25 yhp
  • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp
  • LIA (Lärande i arbetslivet), 20p
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp
  • Människan i utveckling, 15 yhp
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35 yhp
  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp

Totalt 200 YH-poäng

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde. Litteraturkostnader tillkommer. 

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in