Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

Skövde Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
1 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Distans
Startdatum: augusti 2022 - Distans
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

Om utbildningen

Utbildningen för dig som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg!


Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som vill få kunskap och kompetens att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen ger inom vård och omsorg. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet, som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg kommer att öka. Digitalisering ger stora möjligheter för framtidens vård och omsorg!

Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen - du kan börja direkt efter studenten från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan). 

Du är med och utvecklar vården och omsorgen!  

Det innebär bland annat att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50%). Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studier med arbete. Skövde Yrkeshögskola har stor erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Vad är välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR). 

Välfärdsteknik ger personer med funktionsvariation stora möjligheter till ett gott liv och välbefinnande. Anpassad digital teknik ökar personens förutsättningar för att vara delaktig, självständig samt känna trygghet.

Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter om välfärdsteknologi för att ge teknikstöd till vård och omsorgsverksamhetens målgrupper
 • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar välfärdsteknologiområdet
 • Arbeta utifrån etik och värdegrund inom vård och omsorg kopplat till välfärdsteknologi och teknikutveckling
 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i ledarskap och handledning för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga
 • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation och personcentrerad kvalitets- och metodutveckling
 • Reflektera kring välfärdsteknologi utifrån etik och värdegrund på en fördjupad nivå
 • Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv

Centralt belägen skola 

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

LiA - Lärande i Arbete

I utbildningen ingår ingen LIA.

Så ansöker du

Dessa förkunskaper behöver du

 • - Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt något av de två alternativen nedan som särskilda förkunskaper:

  - Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inklusive kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1, vård- och omsorgsarbete 2 eller motsvarande kunskaper.

  Eller

  - Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Barn- och fritidsprogrammet inklusive kurserna Kommunikation, Människans miljöer, Specialpedagogik 1 eller motsvarande kunskaper

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen & Intyg

Utbildningen omfattar 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...


Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Skövde Yrkeshögskola

Skövde kommun
Regementsgatan 7
541 83 Skövde

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in