YH-utbildning

Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

Längd
2 terminer
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2023-09-18 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
2 terminer
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2023-09-18 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Vill du veta mer?

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

2023-09-18

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

Utbildningen för dig som vill vara med och utveckla framtidens vård och omsorg!


Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som vill få kunskap och kompetens att tillvarata de möjligheter som teknikutvecklingen ger inom vård och omsorg. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet, som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg kommer att öka. Digitalisering ger stora möjligheter för framtidens vård och omsorg!

Du är med och utvecklar vården och omsorgen!  

Det innebär bland annat att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Utbildningen ges på distans och pågår under två terminer på halvfart (50%). Upplägget av utbildningen underlättar möjligheten att kombinera studier med arbete. Skövde Yrkeshögskola har stor erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. 

Vad är välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi definieras som ”kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” (Vision e-hälsa 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR). 

Välfärdsteknik ger personer med funktionsvariation stora möjligheter till ett gott liv och välbefinnande. Anpassad digital teknik ökar personens förutsättningar för att vara delaktig, självständig samt känna trygghet.

Arbetslivets kompetenskrav

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

 • Arbeta med dokumentation och kvalitetsutveckling kring personcentrerad vård och omsorg kopplat till välfärdsteknologi och e-hälsa.
 • Arbeta utifrån specialiserade kunskaper om lag/förordning/föreskrifter inom välfärdsteknologiområdet.
 • Ge kvalificerat teknikstöd (välfärdsteknologi) till vård- och omsorgsverksamhetens målgrupper.
 • Leda, handleda och stödja personen, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi och e-hälsa.
 • Reflektera kring välfärdsteknologi och e-hälsa utifrån etik och värdegrund på en specialiserad nivå.
 • Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv.
 • Specialiserade kunskaper om välfärdsteknologi och e-hälsa inom vård och omsorg.

Centralt belägen skola 

Skövde Yrkeshögskola är belägen centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövde är centralort i Skaraborg med daglig stor in- och utpendling vilken underlättas av Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20. Det är därför mycket lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med distansutbildningens närträffar som bedrivs i Skövde Yrkeshögskolas lokaler eller i närbelägna externa lokaler.

LiA - Lärande i Arbete

I utbildningen ingår ingen LIA.

Så ansöker du

Dessa förkunskaper behöver du

 • - Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt något av de två alternativen nedan som särskilda förkunskaper:

  - Lägst betyg E/G i kurserna Hälsopedagogik, Kommunikation och
  Pedagogiskt ledarskap eller motsvarande kunskaper.

  Eller

  - Lägst betyg E/G i kurserna Omvårdnad 2, Psykologi 1 och Social omsorg 2 eller motsvarande kunskaper.

 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid med arbete inom vård och omsorg.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen & Intyg

Utbildningen omfattar 95 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN. Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde. Litteraturkostnader tillkommer.

Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights