Korta YH-utbildningar

Palliativ vårdfilosofi

Längd
15 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
15 Yh-poäng
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

Palliativ vårdfilosofi

Palliativ vårdfilosofi - Kort YH

Du har nu möjlighet att söka kursen Palliativ vårdfilosofi som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg. Kursen genomförs på tom plats och startar den 28 augusti med sista ansökan den 6 augusti.

Kursen ger dig specialiserade kunskaper i palliativ vårdfilosofi. Du lär dig hur du tillämpar palliativ vårdfilosofi utifrån livshistoria, kultur och socialt sammanhang samt hur du kan ge stöd och vägledning utifrån nationella riktlinjer och kvalitetsregister.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med en närträff den 7/9. Närträffen genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230828 – 231117

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara
aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff.
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Så ansöker du

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Examen & Intyg

Utbildningen ger ett utbildningsbevis.

Skövde Yrkeshögskola
Skövde kommun
Wennerbergs gata 2
541 50 Skövde

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola erbjuder i nuläget åtta yrkeshögskoleutbildningar inom vård & omsorg, teknik och tillverkning samt samhällsbyggnad och teknik. Vi erbjuder också enstaka kurser. Vi satsar på flexibilitet. Hos oss har du som vuxenstuderande stora möjligheter att påverka dina studier. Flera av utbildningarna...

Läs mer om Skövde Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights