Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Hultsfred, Oskarshamn, Värnamo, Västervik
80 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Hultsfred Sista ansökan
Höst 2023 
2023-04-23
Oskarshamn
Höst 2023 
2023-04-23
Värnamo
Höst 2023 
2023-04-23
Specialistundersköterska

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats?

Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

För mer information om Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Demenssjukdomar 45 YH
 • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
 • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
 • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
 • Examensarbete 20 YH

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det lärcentra/den studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna  kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm.  Dina lärare  handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator.

Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

Så ansöker du

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

 • Etik och människans livsvillkor
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

 • Palliativ vård
 • Psykiatri 1
 • Hemsjukvård
 • Svenska 2, alternativt Svenska som andraspråk 2
 • Teknik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN för studier på halvfart.

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t.ex. palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Vägen till jobb! 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är en offentlig utbildningsaktör. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.  På Nova kan du läsa program inom både...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Nova - Utbildning, FoU & Affärsutveckling Facebook

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Varvsgatan 15
572 28 Oskarshamn


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 4 recensioner.

David Nilsson

Läser ju nu min utbildning på Nova. En mycket bra utbildning med bra föreläsare som ger bra feedback. Intressanta ämnen som ger en fördjupad kunskap som man har nytta av i arbetet. Rekomenderas!

Sophia

Den bästa utbildningen jag läst! Jag har läst två specialistutbildningar tidigare inom akutsjukvård och ambulans, men denna är absolut bäst. Riktigt bra föreläsare och lärare. Tagit med mig otroligt mycket kunskap med i mitt arbete

Helene

Det är den bästa utbildning jag gått, mycket bra lärare och föreläsare, samt att vi är en sån bra klass i Västervik. Man får många bra tips och nytänk både från lärare, föreläsare och kurskamrater, det är bra spridning på klasskamrater från andra orter som har olika erfarenheter/yrkesår att tala om.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in