Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Bygglovshandläggare - distans med Örnsköldsvik som samlingsort

Norrlands Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: september 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-05-16

Bygglovshandläggare - distans med Örnsköldsvik som samlingsort

Stora behov av bygglovshandläggare!

Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av  bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångar innebär den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya krav ställs på kommnerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kunskaper om:
-Plan- och bygglagen
-Bygglovsprocessen
-Byggnadsteknik
-Förordningar och föreskrifter inom området
-Miljöbalken-Strandskydd
-Boverkets regelsamling för byggande
-Kommunal och statlig förvaltning
-Hållbart byggande och energihushållning
-Samhällsplanering, arkitektur samt gestaltning
-Hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärenden
-Kommunikation och bemötande

Distansutbildning
Utbildningen är upplagd som distansstudier under 1,5 år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen ses vid ca 10 st tillfällen under studietiden.

I nära samarbete med näringslivet...
En röd tråd i utbildningen är det nära samarbetet med företrädare från näringslivet. Förutom den aktuella LIA:n så kommer externa lärare med bransch- och näringslivserfarenhet att undervisa eller gästföreläsa vid de olika momenten. Samarbetet ger också utbildningen aktuella frågeställningar och lösningar från den kommande arbetsmarknaden.

LIA (Lärande i Arbetslivet) En fjärdedel del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LIA). Praktiken kommer till större delen erbjudas på kommuner. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.
 

För mer information om Bygglovshandläggare - distans med Örnsköldsvik som samlingsort, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som har slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning
med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, eller har en svensk eller utländsk
utbildning som motsvarar kraven ovan. Behörighet kan också bestå av svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av att någon annan omständighet ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Svenska B/2 minst betyget Godkänd/E

eller Svenska som andraspråk B/2, minst betyget Godkänd/E
Engelska A/5, minst betyget Godkänd/E
Matematik A/1a, minst betyget Godkänd/E

samt

Kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet eller motsvarande dokumenterade kunskaper, förvärvade genom yrkeserfarenhet inom området

- Bygg och anläggning 1 och 2

ELLER

Kurser från Teknikprogrammet eller motsvarande dokumenterade kunskaper, förvärvade genom yrkeserfarenhet inom området.

- Teknik 1

Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens. Då genomför skolan en kompetensbedömning. Kontakta skolan om du är intresserad av detta.

Antagningsprocessen

Urval 1. Behörighet till yrkeshögskolan
Urval 2. Meritering
Urval 3. Slutgiltig bedömning 

Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär. Enligt ovan är det första urvalskriteriet behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan.

Urval - meriteringens 2 steg

Betyg
Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

Poäng som kan erhållas för de 10 högsta betygen är:
20 p för betyg A (samt MVG eller 5)
17,5 p för betyg B
15 p för betyg C (samt VG eller 4)
12,5 poäng för betyg D
10 p för betyg E (samt G eller 3)

Särskilt prov
Norrlands Yrkeshögskola ger meritpoäng för tidigare eftergymnasiala studier vid YH eller universitet/högskola.

1. Muntligt prov i form av en gruppövning bestående av 4 delar, kommunikationsförmåga, logisk förmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt förmåga att hantera information.
Poängsätts med 10 poäng per del
Totalt muntligt prov: Max 40 poäng

2. Skriftligt prov i:
Svensk ord- och läsförståelse, ger 0-20 p
Engelsk ord- och läsförståelse, ger 0-20 p
Byggnadsteknik ger 0-20 p
Totalt skriftligt prov: Max 60 poäng

TOTALT PROV: 100 poäng

Utifrån sammanräkning av poängen görs en rangordningslista som är underlag för
ledningsgruppen för antagningen

Finansiering
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.
>> Läs mer här om studiemedel här.

Kursplan

KURSPLAN

Bemötande och kommunikation, 20 yh-p
Bygglovsprocessen, 30 yh-p
Byggnadsteknik, 30 yh-p
Examensarbete, 20 yh-p
Hållbarhet och miljölagstiftning, 20 yh-p
Kommunal och statlig förvaltning, 10 yh-p
Lärande i arbete 1, 35 yh-p
Lärande i arbete 2, 55 yh-p
Plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning, 50 yh-p 
Samhällsplanering, arkitektur och gestaltning, 30 yh-p

Examen & Intyg

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett  betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola

Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola!

Om du ha vill ha ett utvecklande och utmanande yrke med varierande arbetsuppgifter inom en mängd olika branscher är Norrlands Yrkeshögskoleutbildningar rätt för dig! Utbildningarna ger dig den kvalificerade kunskap du behöver för att ha en god grund inför ditt...


Läs mer om Norrlands Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygglovshandläggare - distans med Örnsköldsvik som samlingsort

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Norrlands Yrkeshögskola

Skolgatan 52
903 27 Umeå


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: