Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 YHp

Nordiska Textilakademin
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
9 månader
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
Cirkulär Designer

Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 YHp

Studera till Cirkulär Designer

Kursen Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 Yh, är en YH-utbildning på halvfart under 9 månader. Den belyser viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen. Den ger insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. Det är deltagarens egen personliga planering som styr avsatt handledning och individuella projekt inom kursen som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt kursplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under studietiden.

För mer information om Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 YHp, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års erfarenhet av inköp, produktion, kvalitet, design, produktutveckling eller företagsledning inom textil och modebranschen. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursöversikt

Kursen är indelad i följande block:

Drivkrafter för cirkulär design, 15p

Här får du insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode och textilbranschen där producentansvaret utgör en betydande del.

Medvetna val i den textila produktutvecklingsprocessen, 25p

Vi fokuserar på hur valet av textilmaterial och designmetoder kan påverkar en produkts miljöpåverkan ur olika perspektiv.

Förlängd livslängd genom re-make design, 20p

Här får du förståelse för begreppet ”re-make” inom mode och textil, utifrån materialflöde, designstrategier och affärsmodell.

Infrastruktur för ett cirkulärt system, 15p

Vi fokuserar på olika innovationer, tekniker, processer och möjligheter som bidrar till att skala upp cirkuleringen av textil.

Förlängd livslängd genom tjänstefiering, 15p

Här fokuserar vi på framtidens design som sker i samband med tjänst som ökar livslängden på plaggen vi konsumerar såsom: hyra plagg, laga och uppdatera, ”Order on demand”, ”custom made.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna driva processer med fokus på ökad beständighet och livslängd i designen. Du kan självständigt arbeta utifrån cirkulära designstrategier och delta i beslut av material och produktionssätt innan användningsfasen som tar hänsyn till det tekniska såväl som det biologiska kretsloppet. Du kommer också att kunna delta i design av produkter och processer med fokus på ökad beständighet, livslängd och möjlighet till tjänstefiering.

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Utbildningsblocken har koncentrerade tillfällen med teoretiska föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment. Dessa teoretiska föreläsningar kan även följas online som ett ”flipped classroom”.

Varje block avslutas med en Masterclass med workshops och föreläsningar som fördjupar kunskaperna och förstärker färdigheter och kompetenser. Varje kursblock examineras även genom t.ex inlämningar, presentationer och/eller tentamen.

På skolans webbaserade läroplattform Canvas finns schema, kursplanering och all dokumentation kring såväl utbildningen som helhet, samt respektive kursblock, tillgänglig. De studerande kan där kommunicera med skolan och varandra, lämna in uppgifter och följa sina resultat.

Kursteori med kunskapsavstämning i form av quiz och digital tentamen genomförs online med schemalagt lärarstöd. Under kursens gång arbetar du med uppgifter kopplat till de olika momenten.

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – från design till sälj och inköp samt kvalitets- och produktionsutveckling. I år har vi också en ny YH-utbildning till Textiltekniker/Processoperatör...


Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Cirkulär Designer inom textil/mode, 90 YHp

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Nordiska Textilakademin

Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in