Visa distansutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Distans, Göteborg
600 poäng - 60 veckor
Deltid
CSN-berättigad

Market gardener

Vill odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Market Gardener djupdyker i de tekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier sedan slutet av 1900-talet har utvecklat. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser fler och fler detta som ett framtidsyrke! 

Utbildningen innehåller 6 kurser som tillsammans ger både grundläggande kunskap och spetskompetens inom området. Det inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling: levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen.

När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera, både på friland och i enklare växthus, grönsaker mer effektivt. Vi fokuseras på hur denna strategi kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning – spetskompetenser som är nödvändiga för att starta och driva en hållbar småskalig verksamhet.

Utbildningen är CSN-berättigad och ges som en semi-distansutbildning i 50% studietakt med återkommande fysiska platsträffar på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Dessa platsbundna träffar sker med cirka 6 veckors mellanrum fördelat under utbildningstiden, totalt 10 i antal. Varje träff sker under 2 till 3 sammanhängande dagar då vi har möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden-odling på skolan (Modellodlingen) eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Detta kommer även varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Utbildningen består även av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 5 veckors heltidsarbete ute i en odlingsverksamhet. Denna del kommer vara uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas.

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd - fler och fler småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. 

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Du ansöker via Naturbruksförvaltningens hemsida.

Kursinnehåll

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) – Inriktning Market Gardening

Så ansöker du

Behörighet:
För att vara behörig ska du ha fyllt 20 år och ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt matematik, eller motsvarande kunskap. 

Ansökan sker via Alvis, där hittar du all info om aktuella sökperioder.

Till Alvis kommer du via Naturbruksförvaltningens hemsida, klicka på "Utbildarens hemsida".

 

Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Yrkesvux, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Vill du jobba inom de gröna näringarna och bli anställningsbar direkt efter utbildningen? Våra vuxenutbildningar inom djur, lantbruk, skog och trädgård är framtagna efter näringens behov och våra studerande är därför eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi erbjuder utbildning på distans i stor...


Läs mer om Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Norra Skara
532 96 Skara


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in