Speciallärarutbildning 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet - Intellektuell funktionsnedsättning (XAUM2)

Mälardalens universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
90 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Så ansöker du

Lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Därtill krävs att den sökande har anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.Utbildningen ges som uppdragsutbildning enligt förordning (SFS 2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och för den sökande krävs godkännande från skolhuvudmannen.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Mälardalens universitet

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitet är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så...


Läs mer om Mälardalens universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Mälardalens universitet

Box 883
721 23 Västerås


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in