Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling

Mälardalens universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

Utbildningen

Det här online-programmet är bland de första internationella masterprogrammen i miljöteknik i Europa. Det kommer att ge dig fördjupade kunskaper i vilka miljöutmaningar vi har, liksom hur du hanterar dem samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling.

MDH strävar efter att utveckla state-of-the-art kunskaper, modeller och processer som utgör kärnan inom området miljöteknik. Vårt mål är att bidra till en hållbar lösning på dessa problem genom att utrusta den kommande generationen av miljöledare med de kunskaper ni kommer att behöva för att lyckas. Fastän programmet är online-baserat har du många möjligheter att interagera med både kurskamrater och lärare via våra moderna digitala plattformar.

På MDH har vi internationellt erkända forskare som undersöker de mest signifikanta miljöutmaningar som världen idag står inför. Vårt masterprogram är starkt kopplat till den här forskningen, vilket gör att du som student kan få insikter både om nuläget och framväxande teknik.

Framtid och jobb

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer (såsom kommuner och myndigheter). Du kan också välja att fortsätta en karriär som forskare genom att söka forskarutbildning.

Så ansöker du

Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6. Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område.

Examen & Intyg

Masterexamen

Mälardalens universitet

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitet är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så...


Läs mer om Mälardalens universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Mälardalens universitet

Box 883
721 23 Västerås


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in