Visa distansutbildningar.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

VVS- och energiingenjör

Vuxenutbildningen Luleå
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Luleå
80 veckor
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad
Svenska

VVS- och energiingenjör

VVS- och energiingenjör

Nu ges VVS- och energiingenjör på distans!

Utbildningen är inriktad mot branscher med en kontinuerlig efterfrågan på arbetskraft och med en stor geografisk spridning över landet. Förutom de toppar på efterfrågan av arbetskraft som är kopplade till nyproduktion av bostäder och anläggningar så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll.

Yrkeskategorier som är aktuella efter genomgången utbildning är bland andra VVS-ingenjör och VVS-projektör, konstruktör av värme och ventilationsanläggningar, VVS-designer, drift- och underhållsingenjör, projektledare vid byggnationer.
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen VVS- och energiingenjör
Företag i ledningsgruppen: Imtech, pelator, Pöyry, Umia, Flaktwoods, Luleå tekniska universitet.

Luleå vuxenutbildning har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

För mer information om VVS- och energiingenjör , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskilda förkunskaper; godkänt betyg i Matematik 2/B, godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk 1/A.

Saknar du ämnen för behörighet kontakta studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med studieplanering

Urval

Betyg

Ansök på utbildningens hemsida.

Examen & Intyg

Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen VVS- och energiingenjör.

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Vuxenutbildningen Luleå

Vuxenutbildningen Luleå

I takt med att arbetsmarknadens kompetenskrav ökar växer också medborgarnas behov av att bygga och förbättra kompetensen under hela livet och inom olika områden. Kraven ökar på att det ska finnas möjligheter att lära i olika former. All kommunal vuxenutbildning...


Läs mer om Vuxenutbildningen Luleå och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS- och energiingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildningen Luleå

Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Upplägg

Utbildningslängd: 400 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform: Distans, heltid. Lärarledd tid: 16 timmar/vecka. Handledning 40 timmar/vecka.

Kursort: Distans, Luleå. Obligatoriska laborationstillfällen sker i Luleå sju gånger under utbildningens gång.

Kursinnehåll

Datoranvändning 35 poäng

Tillämpningar av kalkyl och presentationsprogram samt ritningsframställning i särskilda ritningsprogram.

Energiteknik 35 poäng

Energiteknik behandlar grundläggande begrepp, värmelära, värme- och luftbehandlingsteknik, värmebalans med in- och utgående energiflöden, värmeväxlare, pumpar och fläktar. l kursen ingår även grundläggande strömningslära.

Examensarbete 20 poäng

Individuellt arbete som genomförs i slutfasen av utbildningen inom ett område som den studerande tillsammans med lärare väljer.

Ingenjörsmatematik 35 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller tillämpad matematik mot yrket VVS-ingenjör med tillämpningsteman energi, mekanik och hållfasthet.

Lärande i arbete 115 poäng

LIA-kursen är uppdelad i två perioder. Dessutom görs en del kortare studiebesök. De två perioderna innebär inplacering som medarbetare med handledning.

Projekt, entreprenad och juridik 35 poäng

En helhetssyn på projektarbete som arbetsform. Olika former för upphandling av varor och tjänster liksom den juridiska innebörden av träffade avtal. Ekonomiska kalkyler och anbud.

Reglerteknik 25 poäng

Kursen behandlar utformningen av styr- och reglersystem. Fokus ligger på känd och tillämpad teknik. Kursen innehåller även teknik för drift och övervakning.

Ventilations och luftbehandlingsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen behandlar hela området från dimensionerande faktorer fram till systemets utformning och uppbyggnad. Värmebehov, kylbehov och värmeåtervinning är exempel på beräkningsdelar som ingår i kursen. Kursen inriktar sig även mot industriella tillämpningar och behandlar utsläpp och påverkan på omgivningen.

Värme- och sanitetsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller system för lokaluppvärmning, vatten och tappvarmvatten. Fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmebaserad uppvärmning prioriteras samt systemets uppbyggnad och dimensionering. Ett omfattande projekt genomförs som en projekteringsuppgift.

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: