Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap - Didaktik för lärare/förskollärare

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Om utbildningen

Professionsprogrammet i pedagogik är ett program på kvartsfart som riktar sig till förskollärare, lärare och skolledare i samtliga skolformer. Programmet har tre ingångar och vänder sig till dig som är: Ingång I: Förskollärare eller lärare och vill utveckla din professionskompetensIngång II: Förskollärare eller lärare och är nyfiken på att utbilda dig till rektorIngång III: Rektor, har gått rektorsprogrammet och som vill utveckla din professionskompetensSyftet med programmet är att du ska utveckla en vetenskaplig grund för pedagogiskt arbete inom förskola och skola samt öka din teoretiska förståelse och analytiska förmåga. Genom programmet kommer du att bredda din kompetens, utveckla din undervisningsskicklighet och ditt ledarskap samtidigt som du specialiserar dig inom din profession. Innehållet i programmets kurser speglas mot ett hållbarhetsperspektiv där yrkesetiska frågor är centrala. Programmet ger formell behörighet till studier på forskarnivå.Några av de moment som behandlas i ingång I handlar om hur lärare/förskollärare på ett professionellt sätt kan stötta och vägleda nyexaminerade kollegor, leda barns och elevers lärande samt dokumentera, bedöma och sätta betyg. I ingång II behandlas områden som hållbart lärarledarskap, att leda det systematiska kvalitetsarbetet och att leda det kollegiala lärandet. För båda ingångarna utgör samhällets digitalisering, dokumentation samt bedömning viktiga inslag i utbildningen. Professionsprogrammets sista 30 hp behandlar hur man ställer frågor, hur man designar en vetenskaplig undersökning samt utformar insamlings och analysmetoder. Programmets sista kurs utgörs av ett självständigt arbete där kursdeltagaren med utgångspunkt i en pedagogisk verksamhet formulerar en frågeställning, genomför någon form av undersökning samt dokumenterar, presenterar och diskuterar denna utifrån teori och tidigare forskning. Kursdeltagarna i ingång III får tillgodoräkna sig 30 hp från rektorsprogrammet. För magisterexamen återstår därmed endast de sista 30 hp för denna grupp. Programmet ges pa avancerad niva och som distansutbildning med ett mindre antal campustraffar (se narmare respektive kurs). Undervisningsspraket ar svenska men vissa inslag pa engelska kan forekomma.
För mer information om Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap - Didaktik för lärare/förskollärare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen eller annan relevant motsvarande yrkesexamen inom lärarutbildningen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via antagning.se.

Linnéuniversitetet

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö. Universitetet erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Utbildningar ges både på campus och på distans. Att studera...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap - Didaktik för lärare/förskollärare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

P G Vejdes väg
351 95 Växjö

Tel: 0772-28 80 00
lnu.se


Linnéuniversitetet Facebook

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in