Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Apotekstekniker, Distans Linköping

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
1,5 år
Distans
Startdatum: 2021-11-15 - Distans

Apotekstekniker, Distans Linköping

Har du intresse för livsstilsfrågor och vill arbeta som säljare inom egenvård och hälsa? Då borde du plugga vår utbildning till apotekstekniker!

Om utbildningen

Att jobba som apotekstekniker innebär att du har ett både utåtriktat och omväxlande arbete. Som apotekstekniker jobbar du huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering. I den här yh-utbildningen till apotekstekniker kommer du lära dig grunden i allt det.

En fjärdedel av tiden på arbetsplats

En fjärdedel av yh-utbildningen till apotekstekniker är arbetsplatsförlagd. Det innebär att du kommer få goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden.    

Plugga till apotekstekniker på distans från Linköping eller Sundsvall

Att plugga till apotekstekniker på yrkeshögskola hos oss innebär att du kommer läsa under 1,5 år på heltid. Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du kan välja att läsa till apotekstekniker på distans från Linköping eller Sundsvall.

I Linköping sker tre fysiska träffar, varav en är obligatorisk. Grupparbete på distans via dator förekommer där grupperna själva planerar tiden.

I Sundsvall sker tre fysiska träffar, samtliga träffar är obligatoriska, schemalagt grupparbete på distans via dator förekommer (dagtid ca 10-15 timmar/vecka).

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. 

Framtidsutsikter

Apoteksmarknaden har efter en stark tillväxt i ett antal nya apotek i Sverige. Det råder fortfarande en underetablering sett till apotekstätheten i andra europeiska länder och jämför man inom landet finns det platser där antalet apotek är mindre än förväntat.

Apotekstekniker som pluggat på yrkeshögskola kommer bli viktiga i framtiden

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort och idag är apotekstekniker en viktig resurs vid egenvårdsrådgivning. Apotekstekniker som har genomgått de nuvarande yrkeshögskoleutbildningarna kommer bli en viktig resurs i den kommande expansionen.

Kurser som ingår i apoteksteknikerutbildningen

Du läser flera olika kurser under yh-utbildningen till apotekstekniker. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Butiksekonomi och försäljning

I den här kursen går vi igenom företagsekonomisk teori och metod, budget och relevanta nyckeltal för detaljhandeln och specifikt apotek. Vi går även igenom mekanisk och personlig försäljning.

Egenvård

Lär dig om receptfria läkemedel, deras användningsområden och funktion och vilka åkommor som lämpar sig för egenvård och vilka som ska hänvisas till vården. Dessutom lär du dig om när hänvisning ska göras till farmaceut och skillnaderna mellan läkemedel, växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), vissa utvärtes läkemedel (VUM), kosttillskott och medicintekniska varor.

Examensarbete

Examensarbetet sker i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats och med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Efter att du avslutat examensarbetet utför du en opposition på ett annat examensarbete.

Introduktion, yrkesroll och lärande

Lär dig om apoteksmarknadens utveckling samt yrkesrollen och dess innehåll. Vi fokuserar även på god studieteknik, metodik, grundläggande funktioner om informationssökning samt källkritisk granskning under utbildningen.

Kundbemötande

Vi går igenom teorier om samtalsteknik och kommunikation samt praktiska övningar i kroppsspråk och det professionella samtalet. Dessutom ingår yrkesspecifik terminologi på engelska.

LIA 1 - Varuhantering och logistik

I den första praktikkursen går vi igenom varuhanteringens olika moment, såsom kampanjer, varuhanteringsprocessen, apotekets logistikflöden, kassarutiner, planogram och nyckeltal.

LIA 2 - Egenvård

I den andra LIA-kursen lär du dig om egenvård och rådgivning på apotek, egenvården och dess produkter och får en repetition av varuhanteringsprocessen. Vi går igenom gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården samt om kunddialog med råd om egenvård samt livsstilens påverkan på hälsan.

LIA 3 - Recepthantering

I sista LIA-kursen lär du dig bland annat om receptregistreringsprocessen, receptregistret och att förbereda recept.

Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan

I den här kursen går vi igenom om folkhälsa och sambandet mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel. Vi tar även upp om beroende och individ- och grupprelaterad psykologi.

Logistik och varuhantering

I logistik och varuhantering lär du dig om logistik och lagerstyrning samt rationell varuhantering inom detaljhandeln, hur apotekens logistikkedja ser ut samt om tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens uppdrag.

Medicinsk grundkurs för apotekstekniker

Här lär du dig om människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga somatiska sjukdomstillstånd, deras orsaker, symptom och behandling på dem. Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symptom.  Vanligaste infektionssjukdomarna, deras symptom och behandling. Vanligaste neurologiska sjukdomarna, deras symptom och behandling. HLR som åtgärd vid akuta situationer.

Recepthantering och registrering

Vi diskuterar läkemedel och läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi för en säker förberedelse, märkning, plockning och beredning av recept. Vi går även igenom säkra och effektiva arbetssätt vid recepthantering.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

1 Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

OCH:

För att du ska uppfylla kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs det att du förutom att du uppfyller någon av punkterna ovan också har lägst betyget E, G eller 3 i alla följande ämnen:

 • Svenska 1 (Svenska A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A) eller motsvarande

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

2 Godkända betyg i följande kurser:

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Engelska 6
 • Naturkunskap 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du behörighet?

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens - så här gör du!

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

 

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet. Om du vill söka in till en vårdutbildning men saknar gymnasiebetyg skulle ett extrajobb inom hemtjänsten kunna vara reell kompetens. Det kan även vara att du läst kurser eller gått någon annan utbildning inom området. För en vårdutbildning skulle till exempel en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) kunna vara reell kompetens.

 

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se.

 • Kompetenskartläggning Apotekstekniker

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så här gör du för att söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan!
Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa dina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Om urvalsprocessen för apotekstekniker

Vid fler behöriga sökande än utbildningsplatser till utbildningen, så kommer ett urvalsprov ske baserat på den särskilda förkunskapen för utbildningen, vilket är Svenska 2, Engelska 6 och Naturkunskap 2.

Provet kommer i dagsläget att ske på distans via ett kommunikationsverktyg som heter Adobe Connect.

Du behöver ha tillgång till två enheter (surfplatta eller dator och en mobiltelefon), på den ena enheten skriver man provet och den andra används som webbkamera för övervakning under provet.

Man kan t.ex. ansluta med dator eller surfplatta för att skriva provet och använda mobiltelefon som kamera under provet, mer information kommer då du bedömts behörig och bokat tid för urvalsprov.

(på mobil/surfplatta laddar man ned appen Adobe Connect, på en dator behövs inget laddas ned utan man ansluter via sin webbläsare).

 

Urvalsperioden sker under maj månad och ev i början av juni.

 

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som apotekstekniker på apotek . Du har kunskaper om receptfria läkemedel samt kan avgöra när du bör ge råd om en person kan själv behandla och vilka produkter du kan rekommendera eller tala om för personen när denne bör söka sig till sjukvården istället.

Vad tjänar en apotekstekniker i lön?

Vad du tjänar som apotekstekniker varierar lite beroende på olika saker. Bland annat på hur gammal du är, om du har tidigare erfarenhet och var i landet du bor. Enligt SCB tjänar en apotekstekniker ungefär 28 400 kr i lön.

För mer information om Apotekstekniker, Distans Linköping, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lernia Yrkeshögskola


Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik Fordon Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom respektive...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Apotekstekniker, Distans Linköping

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in