Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Apotekstekniker

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Linköping, Sundsvall
1,5 år
Startdatum: augusti 2022 - Distans

Videoreportage

Apotekstekniker

Har du intresse för livsstilsfrågor och vill arbeta som säljare inom egenvård och hälsa? Då borde du plugga vår utbildning till apotekstekniker!

Att jobba som apotekstekniker innebär att du har ett både utåtriktat och omväxlande arbete. Som apotekstekniker jobbar du huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering. I den här yh-utbildningen till apotekstekniker kommer du lära dig grunden i allt det.

En fjärdedel av tiden på arbetsplats

En fjärdedel av yh-utbildningen till apotekstekniker är arbetsplatsförlagd. Det innebär att du kommer få goda kontakter med ett apotek under utbildningstiden.    

Plugga till apotekstekniker på distans från Linköping eller Sundsvall

Att plugga till apotekstekniker på yrkeshögskola hos oss innebär att du kommer läsa under 1,5 år på heltid. Utbildningen innehåller föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du kan välja att läsa till apotekstekniker på distans från Linköping eller Sundsvall.

I Linköping sker tre fysiska träffar, varav en är obligatorisk. Grupparbete på distans via dator förekommer där grupperna själva planerar tiden.

I Sundsvall sker tre fysiska träffar, samtliga träffar är obligatoriska, schemalagt grupparbete på distans via dator förekommer (dagtid ca 10-15 timmar/vecka).

Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. 

Framtidsutsikter

Apoteksmarknaden har efter en stark tillväxt i ett antal nya apotek i Sverige. Det råder fortfarande en underetablering sett till apotekstätheten i andra europeiska länder och jämför man inom landet finns det platser där antalet apotek är mindre än förväntat.

Apotekstekniker som pluggat på yrkeshögskola kommer bli viktiga i framtiden

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort och idag är apotekstekniker en viktig resurs vid egenvårdsrådgivning. Apotekstekniker som har genomgått de nuvarande yrkeshögskoleutbildningarna kommer bli en viktig resurs i den kommande expansionen.

För mer information om Apotekstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Kursinnehåll

Kurser som ingår i apoteksteknikerutbildningen

Du läser flera olika kurser under yh-utbildningen till apotekstekniker. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Butiksekonomi och försäljning

I den här kursen går vi igenom företagsekonomisk teori och metod, budget och relevanta nyckeltal för detaljhandeln och specifikt apotek. Vi går även igenom mekanisk och personlig försäljning.

Egenvård

Lär dig om receptfria läkemedel, deras användningsområden och funktion och vilka åkommor som lämpar sig för egenvård och vilka som ska hänvisas till vården. Dessutom lär du dig om när hänvisning ska göras till farmaceut och skillnaderna mellan läkemedel, växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), vissa utvärtes läkemedel (VUM), kosttillskott och medicintekniska varor.

Examensarbete

Examensarbetet sker i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats och med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde. Efter att du avslutat examensarbetet utför du en opposition på ett annat examensarbete.

Introduktion, yrkesroll och lärande

Lär dig om apoteksmarknadens utveckling samt yrkesrollen och dess innehåll. Vi fokuserar även på god studieteknik, metodik, grundläggande funktioner om informationssökning samt källkritisk granskning under utbildningen.

Kundbemötande

Vi går igenom teorier om samtalsteknik och kommunikation samt praktiska övningar i kroppsspråk och det professionella samtalet. Dessutom ingår yrkesspecifik terminologi på engelska.

LIA 1 - Varuhantering och logistik

I den första praktikkursen går vi igenom varuhanteringens olika moment, såsom kampanjer, varuhanteringsprocessen, apotekets logistikflöden, kassarutiner, planogram och nyckeltal.

LIA 2 - Egenvård

I den andra LIA-kursen lär du dig om egenvård och rådgivning på apotek, egenvården och dess produkter och får en repetition av varuhanteringsprocessen. Vi går igenom gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården samt om kunddialog med råd om egenvård samt livsstilens påverkan på hälsan.

LIA 3 - Recepthantering

I sista LIA-kursen lär du dig bland annat om receptregistreringsprocessen, receptregistret och att förbereda recept.

Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan

I den här kursen går vi igenom om folkhälsa och sambandet mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel. Vi tar även upp om beroende och individ- och grupprelaterad psykologi.

Logistik och varuhantering

I logistik och varuhantering lär du dig om logistik och lagerstyrning samt rationell varuhantering inom detaljhandeln, hur apotekens logistikkedja ser ut samt om tandvårds- och läkemedelsförmånsnämndens uppdrag.

Medicinsk grundkurs för apotekstekniker

Här lär du dig om människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga somatiska sjukdomstillstånd, deras orsaker, symptom och behandling på dem. Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symptom.  Vanligaste infektionssjukdomarna, deras symptom och behandling. Vanligaste neurologiska sjukdomarna, deras symptom och behandling. HLR som åtgärd vid akuta situationer.

Recepthantering och registrering

Vi diskuterar läkemedel och läkemedelsformer, grundläggande farmaceutiska begrepp och medicinsk terminologi för en säker förberedelse, märkning, plockning och beredning av recept. Vi går även igenom säkra och effektiva arbetssätt vid recepthantering.

Examen & Intyg

Efter utbildningen kan du jobba som apotekstekniker på apotek . Du har kunskaper om receptfria läkemedel samt kan avgöra när du bör ge råd om en person kan själv behandla och vilka produkter du kan rekommendera eller tala om för personen när denne bör söka sig till sjukvården istället.

Vad tjänar en apotekstekniker i lön?

Vad du tjänar som apotekstekniker varierar lite beroende på olika saker. Bland annat på hur gammal du är, om du har tidigare erfarenhet och var i landet du bor. Enligt SCB tjänar en apotekstekniker ungefär 28 400 kr i lön.

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Apotekstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in