Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Ambulanssjukvårdare

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Luleå
1 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Distans
Startdatum: Höst - Distans

Ambulanssjukvårdare

Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad undersköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du gillar att jobba inom vården och vill vidareutbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård.

Som ambulanssjukvårdare arbetar du i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning/teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinalpersonal i prehospital akutsjukvård. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik.

Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor då man under ett pass arbetar nära varandra under många timmar.

Halvdistans med träffar i Luleå

Utbildningen är på halvdistans med 20 fysiska platsträffar i Luleå.

Utbildningen består av föreläsningar, enskilt arbete och gruppövningar. Stora delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Du kommer få lära dig att använda RAKEL för radiokommunikation, prehospital sjukvård, akutsjukvård, om vilka läkemedel som används i ambulansen, hur man kommunicerar med patienter och anhöriga samt vända och vrida på etiska begrepp som berör arbetet i en ambulans.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Norrbotten och Region Västerbotten och innehåller 10 veckors LIA, Lärande i arbete, uppdelat på två kurser. I den ena kursen ingår en veckas LIA på en vårdinrättning inom akutsjukvården, t. ex. akutmottagning, jourcentral, anestesi, IVA, förlossning eller psykiatrisk akutmottagning. I den andra kursen förläggs delar av kursen på SOS Alarm.

För mer information om Ambulanssjukvårdare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Urval/Antagning

Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Lernia bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De behöriga sökande kontaktas i så fall via e-post och blir kallade till urvalsprocessen

I urvalsprocessen kan det t ex ingå särskilda prov. De sökande får visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde de sökt. Proven är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalet. Detta kan t ex gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet, specifikt gymnasieprogram el dylikt.

Ofta kallas de sökande till informationsmöten där de får möjlighet att träffa representanter från utbildningen. De blir informerade om utbildningens innehåll och genomförande samt den kommande yrkesrollen. De sökande får möjlighet att mingla bland studerande på utbildningen, projektledare, lärare och LIA-handledare samt ställa de frågor de vill ha svar på. Detta för att de ska vara väl medvetna om vad utbildningen innebär och kunna ta beslut om det är rätt val för honom/henne.

Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut per mejl 4-6 veckor efter sista ansökningsdag.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper/villkor

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykologi 1, 50p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:
2 år halvtid
Typ av yrkeserfarenhet:
Yrkeserfarenhet från vård och omsorg som undersköterska

Andra villkor/kunskaper

Körkort B

Utbildningens innehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

 • Akutsjukvård
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Bemötande, etik och forskning
 • Dokumentation och journalhantering
 • Examensarbete
 • Farmakologi och läkemedelshantering
 • Fordonskunskap och körteknik
 • Kommunikation och samband
 • LIA 1, 20p (4 veckor)
 • LIA 2, 30p (6 veckor)
 • Prehospital akutsjukvård
 • Specialområden

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola


Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik Fordon Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom respektive...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ambulanssjukvårdare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: