Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Skötare inom psykiatrisk verksamhet

Region Dalarna
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Säter
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Skötare inom psykiatrisk verksamhet

Skötare inom psykiatrisk verksamhet

Ett klokt val - utbilda dig till skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna! Psykiatrin utvecklas ständigt och ger nya spännande utmaningar. Arbetet som skötare inom psykiatrisk vård är  kvalificerat och självständigt. Välutbildade skötare som kan arbeta både i team och självständigt är en mycket efterfrågad kompetens inom psykiatrisk omsorg och omvårdnad. Vår utbildning är anpassad efter morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier. Den administreras från Säter, där kursintroduktion och gemensamma träffar sker 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Arbete i studiegrupper är centralt under hela utbildningstiden. Studiegrupperna planeras utifrån vad som är geografiskt optimalt för de studerande. Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation.
Psykiatrins Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra delar av utbildningen.

Utbildningslängd

Utbildningslängd 80 veckor fördelade på 4 terminer. Lärande i arbete (LIA) är fördelat på tre perioder: fem, sex och 16 veckor (27 veckor sammanlagt).

Kurser i utbildningen

 • Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv
 • Psykiatriskt omvårdnadsarbete
 • Psykiatrisk omvårdnad LIA
 • Vetenskapsfilosofi och människosyn (7,5 högskolepoäng)
 • Psykiatrisk sjukdomslära och medicinsk differentialdiagnostik
 • Psykiatriska sjukdomar LIA
 • Kommunikation och samtalsmetodik (7,5 högskolepoäng)
 • Vårdpedagogik
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar kurs)
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs)
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad LIA
 • Examensarbete


Utbildningen ska utveckla din förmåga att kritiskt granska aktuella arbetsmetoder. Utbildningen ger möjlighet att tillämpa olika omsorgs- och omvårdnadsteorier samt metoder med varje vårdtagares behov i centrum. Med ett reflekterande synsätt som grund stimuleras din personliga utveckling i en flexibel undervisning där ditt lärande är i fokus. Fullgjord utbildning ger Yrkeshögskoleexamen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som skötare med barn, unga och vuxna inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Yrkesbenämningarna varierar hos olika arbetsgivare t ex skötare, behandlingsassistent, boendestödjare.

Du kan…

 • självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
 • fungera som kontaktperson
 • göra en första bedömning av vårdsökande
 • genomföra professionella omvårdnadsamtal
 • genomföra professionella möten med vårdtagarens nätverk
 • fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg
 • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten

Tidigare studerande

”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.”

Mikaela Andreasson

”Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin.”

Markus Berggren

Utbildare

För utbildningens genomförande ansvarar Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. I Säter finns en lång tradition inom psykiatrisk vård och här samlas mycket kunskap på det psykiatriska området.

Yrkeshögskolan (Yh)

 • Reguljär utbildningsform inom det offentliga utbildnings-väsendet
 • Eftergymnasial utbildning
 • Bedrivs i samverkan med arbetslivet
 • Innehåller arbetsplatsförlagd del (LIA)
 • Berättigar till studiemedel via CSN
För mer information om Skötare inom psykiatrisk verksamhet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan senast 19 april 2020 till
YH-ansökan

Behörighet

Behörighet till yrkeshögskola. Svenska 2/svenska B.

Kontakta

Tina Jäderbrant  Tel: 0225-49 45 41
E-post: tina.jaderbrant@regiondalarna.se  
Besök gärna hemsidan: www.regiondalarna.se/yh   

Region Dalarna

Region Dalarna

Kurser i utbildningen

Ett klokt val - utbilda dig till skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna! Psykiatrin utvecklas ständigt och ger nya spännande utmaningar. Arbetet som skötare inom psykiatrisk vård är  kvalificerat och självständigt. Vår utbildning är anpassad efter morgondagens...


Läs mer om Region Dalarna och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Skötare inom psykiatrisk verksamhet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Region Dalarna

Jönshyttevägen 6
783 32 Säter

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: