Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildningen, Stockholms län

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Utbildningstyp: Vuxenutbildning / Komvux
Utbildningsort: Distans, Håbo, Nacka, Stockholms Län, Värmdö
Längd: 3 terminer
Utbildningstakt: Heltid/deltid
Studiestöd: CSN-bidrag
Kommande starter
Stockholms Län Sista ansökan
2018-01-08 
2017-11-12
2018-03-19 
2018-01-21
Håbo
Kontinuerliga starter 
Nacka
Kontinuerliga starter 

Vård- och omsorgsutbildningen, Stockholms län

Vård- och omsorgsutbildningen är en bra yrkesutbildning för dig som vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare eller personlig assistent. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg.

Fakta

Omfattning: 1400 poäng
Utbildningens längd: 3 terminer
Studieformer: Klassrum, Distans 

Omfattning

Utbildningen är fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom.
A-nivå, grundläggande kurser, 450 poäng
B-nivå, fördjupande kurser, 450 poäng
C-nivå, inriktning, 500 poäng

Innehåll

A-nivå, grundläggande kurser
Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. I kursen Vård och omsorgsarbete 1 ingår 4-5 veckors APL. Vi övar praktiskt på puls- och blodtrycksmätning och enklare provtagning.

B-nivå, fördjupande kurser
Du får fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. I kursen Vård och omsorgsarbete 2 ingår 4-5 veckors APL. Vi övar praktiskt på läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt HLR (hjärt- och lungräddning).

C-nivå, välj inriktning
Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du väljer. I kurserna Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, Specialpedagogik 2 och Psykiatri 2 ingår 4-5 veckors APL. Vi övar praktiskt på medicintekniska moment.

Inriktningar C-nivå

Du får undersköterskekompetens avsett vilken inriktning du väljer. Till nivå C väljer du en inriktning som ger dig fördjupad kompetens inom olika yrken.

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder, ge sårvård och att ge medicin. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du arbetar för en individ, i hens vardagsmiljö. Det kan vara på brukarens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du arbetar under olika tider på dygnet, med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrin eller boendestödjare. Som skötare inom psykiatrin kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Du kan också arbeta i brukarens hem. Som skötare har du flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Som boendestödjare arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv. Framtidsutsikterna är goda, då det finns ett stort behov av boendestödjare på arbetsmarknaden.

Studieformer

Klassrum
Du deltar du i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. 

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. 

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ett av våra utbildningscenter i Stockholm, telefon 010-434 07 00.

För mer information om Vård- och omsorgsutbildningen, Stockholms län, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. TIPS! Sök kurspaket A+B-nivå om du vill läsa hela utbildningen

Kurser

Kurser

A-nivå
Medicin 1  150 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1  200 poäng

B-nivå
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1  100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2  150 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng

C-nivå inriktning Hälso- och sjukvård
Palliativ vård 100 poäng
Medicin 2  100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Akutsjukvård  200 poäng

C-nivå inriktning Äldreomsorg
Hemsjukvård 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng

C-nivå inriktning Psykiatri/Socialt behandlingsarbete
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Socialpedagogik 100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri 100 poäng
Psykiatri 2  200 poäng

C-nivå inriktning Funktionsnedsättning
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Socialpedagogik 100 poäng
Kost, måltid och munhälsa 100 poäng
Specialpedagogik 2 100 poäng
Friskvård och hälsa 100 poäng

APL 4-5 veckor ingår på varje nivå

I kursen Vård och omsorgsarbete 1 ingår 4-5 veckors praktik.
I kursen Vård och omsorgsarbete 2 ingår 4-5 veckors praktik.
I kurserna Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, Specialpedagogik 2 och Psykiatri 2 ingår 4-5 veckors praktik.

Kostnader

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar!

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder kostnadsfri gymnasial vuxenutbildning (Komvux) inom några av samhällets viktigaste områden: Vård och omsorg Barn och fritid Friskvård och hälsa Sedan 1999 har vi helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom dessa områden. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Vård- och omsorgsutbildningen, Stockholms län.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutetMedborgarplatsen, Fridhemsplan

Stockholm

Tel: 010-434 07 00

www.kui.se

Kontakta KompetensUtvecklingsInstitutet

Recensioner

          (2)
Edna   |   2017-06-23
Skolan: Den känns fräsch och bra med flera datorer att jobba på. Administratörerna är snabba med sina svar på eventuella frågor. Men saknar en hel del i klassrummen för att göra hjälpa både elever och lärare med klasstudierna. Jag har gått där i ett år nu, och det är fortfarande massor av lampor som inte fungerar, det irriterar ögonen och hjärna...
Visa mer