Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska - Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Distans, Håbo, Nacka, Stockholms Län, Värmdö
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Stockholms Län Sista ansökan
2019-08-05 
2019-06-09
2019-10-14 
2019-08-18
Håbo
Jan, Mar, Aug, Okt 
Nacka
Jan, Mar, Aug, Okt 

Undersköterska - Stockholm

Undersköterska, personlig assistent eller skötare inom psykiatrisk vård

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Denna utbildning vänder sig till dig som vill få kompetens att arbeta som undersköterska men även för dig som redan jobbar inom vård och omsorg men saknar formell kompetens. Välj en studieform som passar dig. Du möts av engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och gedigen yrkeserfarenhet.

Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, habiliteringsassistent, ledsagare eller skötare inom psykatrisk vård. Vi erbjuder validering för dig som redan har yrkeserfarenhet. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg.

Omfattning: 950 + 500 poäng
Utbildningens längd: 40 + 20 veckor
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling

Fakta

Omfattning: 1400 poäng
Utbildningens längd: 3 terminer
Studieformer: Klassrum, Distans 

Omfattning

Kurspaket A+B består av 950 poäng (40 veckor) grundläggande kurser som alla läser. Vi övar praktiskt på exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, läkemedelsadministration samt HLR (hjärt- och lungräddning). Dessutom ingår APL (praktik) 8 veckor fördelat på två perioder. 

Kurspaket C består av 500 poäng (20 veckor) fördjupande kurser inom den inriktning du valt (se inriktningar nedan). Dessutom ingår APL (praktik) 4 veckor.

Inriktningar

Under din utbildning ska du inför C-nivån välja en inriktning som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar arbetet mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg. Du kan arbeta inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Du hjälper individen att klara vardagen. Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Ofta arbetar du med vuxna personer men du kan också arbeta med barn och ungdomar. Arbetsgivare kan till exempel vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Det finns olika titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex vårdare, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent, boendeassistent eller stödassistent.

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar och uppmuntrar personen du jobbar med och hjälper dem få värdiga och självständiga liv.

Välj studieform som passar dig

Klassrum

Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform. 4 veckors APL (praktik) per termin genomför du på en arbetsplats. Att studera i klassrum ger dig möjlighet att kommunicera direkt med lärare, ställa frågor, få hjälp och att diskutera med dina klasskamrater. Du får också chans att skapa nya kontakter. Fyra starter per år; jan, mar, aug, okt.

Distans

Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du kommer till skolan för obligatoriska övningar och examinationer. 4 veckors APL (praktik) per termin genomför du på en arbetsplats. Att studera på distans innebär att du själv kan bestämma var och när du ska studera. Du kan planera dina dagar så att du även hinner med ett arbete eller andra vardagliga sysslor. Tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier. Fyra starter per år; jan, mar, aug, okt.

Lärling

Vår lärlingsutbildning är inriktad mot äldreomsorgen. Du är 4 dagar/vecka på en arbetsplats och 1 dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Två starter per år; jan, aug. Det är inte alla kommuner i Stockholms län som erbjuder studieformen Lärling.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats, 12 veckor fördelat på tre tillfällen, ingår i utbildningen. Praktiken ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Tänk på att praktikplatsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. 

Praktiska övningar

I våra utbildningar kombinerar du både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar. Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Validering

Vi erbjuder validering för dig som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning. Våra lärare arbetar utifrån ett validerande arbetssätt vilket innebär att de kartlägger och bedömer den kunskap du fått genom arbete och erfarenheter  inom yrkesområdet. Dina studier förkortas och du kan istället fokusera på de områden där du behöver förstärka din kunskap. 

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. 

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ett av våra utbildningscenter i Stockholm, telefon 08-522 506 40, 08-522 506 50.

För mer information om Undersköterska - Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Den är din kommun som avgör om du blir beviljad en plats. Sök senast sista ansökningsdagen, inga sena ansökningar tas emot. 

Välj en egen kombination av kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. 

Kurser

A+B nivå, 950 poäng

Medicin 1 MEDMED01 150 poäng
Hälsopedagogik HALHAL0 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 poäng
Psykologi 1 PSKPSY0 150 poäng
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 poäng
Psykologi 1 PSKPSY0 150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 poäng

C-nivå, Hälso- och sjukvård 500 poäng

Palliativ vård SJULIN0 100 poäng
Medicin 2 MEDMED02 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 poäng
Akutsjukvård SJUAKU0 200 poäng

C-nivå, Äldreomsorg 500 poäng

Hemsjukvård SJUHEM0 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 poäng
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 poäng

C-nivå, Funktionshindersområdet 500 poäng

Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 poäng
Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0 100 poäng
Socialpedagogik PEASOC0 100 poäng
Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 poäng
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100 poäng

C-nivå, Psykiatri 500 poäng

Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 poäng
Psykiatri 2 PSYPSY02 200 poäng
Socialpedagogik PEASOC0 100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 poäng

Studeranderöster

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Vårdare och boendestödjare

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.

Skötare

Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.

Personliga assistenter

Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.

*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. 

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska - Stockholm

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Recensioner

Lisa
(5)
Kanon att man kan validera sina kunskaper. Kan rekommendera detta till alla. : - ) Jättebra lärare som alltid fanns tillhands om man undrade över något.
Edna
(2)
Skolan: Den känns fräsch och bra med flera datorer att jobba på. Administratörerna är snabba med sina svar på eventuella frågor. Men saknar en hel del i klassrummen för att göra hjälpa både elever och lärare med klasstudierna. Jag har gått där i ett år nu, och det är fortfarande massor av lampor som inte fungerar, det irriterar ögonen och hjärna...
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in