Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska distans Tierp

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Distans, Tierp
3 terminer
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Tierp
Kontinuerliga starter 
Distans
Kontinuerliga starter 

Undersköterska distans Tierp

Vård- och omsorgsutbildningen Tierp är en yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga inriktningar leder till formell undersköterskekompetens. Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens.

Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

För att erhålla en formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning och erfarenheter. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka utbildningen. 

Omfattning: 1450 poäng
Studieform: Distans
Studiestarter 2017:  20 mars, 12 juni, 21 aug
APL: Två perioder under utbildningen
Ansökan: Via Tierps kommun

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du inriktning.

A-nivå Gemensamma kurser, 500 poäng
B-nivå Gemensamma kurser, 450 poäng
C-nivå Inriktning utifrån eget intresse, 500 poäng

Innehåll

A och B-nivå, gemensamma kurser
Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. i kursen Vård och omsorgsarbete 1 har du APL (praktik) 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

C-nivå, inriktning
Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt. I kurserna Äldres hälsa och livskvalitet, Psykiatri 2 och Specialpedagogik 2 ingår APL (praktik) 4-5 veckor.

Studieform Distans

Utbildningen startar med en obligatorisk träff på startdagen på Uppsala UtbildningsCenter. Lokalen ligger centralt i Uppsala. Du arbetar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt via internet. Där kommunicerar du med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material till kurserna. Du är också välkommen till öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter där du kan få handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar och kursexamination genomförs på Uppsala UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) vilket genomförs på en arbetsplats.

Praktik – APL

Under nivå A och C ingår ca 5 veckors APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Inriktningar C-nivå

Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Inriktning: Hälso- och sjukvård

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Inriktning: Äldreomsorg

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Inriktning: Funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Inriktning: Psykiatri

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Inriktning: Socialt behandlingsarbete

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens. 

Kontakta oss för fler frågor om utbildningen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80

För mer information om Undersköterska distans Tierp, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via vuxenutbildningen i Tierps kommun. När du gör ansökan fyller du i kurserna som sträcker sig inom den sökperiod som finns. Det innebär att du måste lämna in ansökningar kontinuerligt för att hålla studierna igång. Kontakta studie- och yrkesvägledare, 0293-21 83 25, på Tierps kommun för frågor kring ansökan.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar!

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska distans Tierp

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in