YH-utbildning

Stödpedagog

KompetensUtvecklingsInstitutet, i Stockholm (+9 orter)
Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+14 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 (+14 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 14 startdatum

Augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Borlänge

Augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Karlstad

Augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Luleå

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Varberg

Augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Västerås

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Växjö

Augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Borlänge

Augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Karlstad

Augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Luleå

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Varberg

Augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Västerås

augusti 2025

 • Distans med träffar
 • Växjö

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Varberg

augusti 2026

 • Distans med träffar
 • Växjö

Om utbildningen

Stödpedagog

YH-program, 200 yh-poäng

Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka och det finns ett stort behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

------------------------------

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Växjö/Varberg*, Västerås/Luleå*, Stockholm/Visby*, Malmö, Borlänge/Karlstad*
Studiestart: augusti 2024
Ansökan: Öppnar i februari 2024
* En satellitort - vilket innebär att du läser utbildningen på distans som övriga studerande men inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs via videolänk på plats i satellitorten.

------------------------------

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade fysiska närträffar på studieorten eller satellitorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

------------------------------

Behörighet

- Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Barn- och fritidsprogrammet

 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 100p

ELLER från Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p

- Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning.

------------------------------

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

------------------------------

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

Den studerande kan efter utbildningen exempelvis:

 • Stödja den enskildes delaktighet och självständighet
 • Planera och utföra specialiserade uppgifter
 • Självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper värdera information

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

------------------------------

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

------------------------------

Kurser

 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yh-poäng
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yh-poäng
 • Funktionsnedsättningar, 25 yh-poäng
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yh-poäng
 • Människans utveckling, 15 yh-poäng
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yh-poäng
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbetslivet (LIA), 20 yh-poäng
 • Examensarbete, 25 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

------------------------------

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans (schemalagd nätbaserad undervisning 1-2 gånger/vecka) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

------------------------------

Rekommendation

94% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning hösten 2022.

Nöjdhet

90% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning hösten 2022.

Sysselsättning

98% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2021.

För mer information om Stödpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

------------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

------------------------------

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Examen & Intyg

Studeranderöster

------------------------------

Carina Haraldsson

Gick utbildningen Stödpedagog hos KUI Yrkeshögskola

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad. (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt).

------------------------------

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Det har fungerat bra för mig att studera på halvtid och arbetat heltid på schema. De som jag känner som har arbetat dagtid har haft lite svårare att få till kombinationen.

------------------------------

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad. (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt)

Mitt arbete är varierande och roligt. Det som jag brinner extra mycket för är att göra brukarnas vardag enklare med hjälpmedel och stöd så att de blir mer självständiga och ha kontroll över sin vardag.

------------------------------

Hur har det varit att studera på distans?

Jag har tyckt om att studera på distans. Speciellt eftersom jag kunnat arbeta samtidigt och sluppit studielån. Det har också varit skönt att läsa i sin egen takt och göra uppgifter när det passar mig. Vi har haft handledning och grupparbeten på Skype. Klassen har varit indelade i fyra basgrupper. I min basgrupp har haft kontakt på Messenger, Facebook och Skype. Det har varit ett stort stöd att ha varandra.

------------------------------

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av Stödpedagog utbildningen?

Det är en bra utbildning, där man får bred kompetens inom diagnoser, arbetsmetoder, lagar, handledning mm. Det är en fördel att ha jobbat inom LSS-verksamheten. Jag har tyckt att det har varit roligt att läsa dessa kurser och träffa nya människor.

------------------------------

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar denna utbildning för att den ger en bra grund att stå på om du vill arbeta med människor som har olika funktionsnedsättningar. Lärarna är kompetenta och man har varierade metoder vid inlärning, läsa böcker, hämta information på webben, göra utbildningspaket på internet och grupparbete. Tentor och prov har både varit salstentor och hemifrån. Man träffas några gånger per termin i skolan. Det har varit bra för att lära känna varandra. Du får kunskap inom alla områden i verksamheten, så som lagar och förordningar som styr i vårt yrkesområde. Du får lära dig om pedagogiska metoder, gruppers utveckling, kunskap i handledningens ädla konst, kommunikation och välfärdsteknologi mm. Jag känner mig redo att arbeta som stödpedagog efter denna utbildning.

/ Carina Haraldsson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent Andersson

Gick vår Stödpedagog utbildning hos KUI Yrkeshögskola

Jag hade sökt stödpedagog utbildning på några andra orter men inte blivit antagen då jag hittade KUI på webben. Jag gillade det sätt som antagning gick till på med direkta intervjuer med de sökande och att de såg till vilka förkunskaper varje tilltänkt elev har. Utbildningen passade mig perfekt då den var på distans och på halvfart. Då jag närmar mig slutet på karriär i arbetslivet var det några som undrade om det var värt att satsa på vidareutbildning i ”min ålder” och det har jag visat de som var tveksamma att det var inga problem. Dock måste jag säga att utan den kunskap och erfarenhet jag hade med mig in i utbildningen så hade jag fått kämpa mycket, mycket mer. Att arbeta 100 procent och samtidigt plugga har fungerat bra för mig men betänk att utbildning är tänkt att ta 20 timmar i veckan i anspråk så att den tiden finns till förfogande.

Distansstudier är något jag verkligen kan rekommendera om man har förmågan att hålla fokus på som i det här fallet både sitt ordinarie arbete och studier samtidigt. Om man som jag ser till att bygga nätverk med andra elever och dessutom har ”sin” basgrupp till förfogande så får man trots distans en dynamisk utbildning som ger mycket erfarenhet även från områden där man inte varit verksam. Stödpedagog utbildning hos KUI är därför en riktigt bra distansutbildning.

Vi har haft två till tre närträffar per termin vilket skapat ytterligare dynamik i utbildningen när man träffats rent fysiskt och gjort grupparbeten.

Utbildningen har också givit mig möjlighet att prova på många saker och särskilt då vid presentation av arbeten och arbetet dessförinnan. Vi har förutom vanliga tentor, hemtentor etc. gjort presentationer i form av rollspel, filminspelning, vanliga presentationer inför klassen samt fått prova på många olika plattformar.

Vi har också haft handledning och föreläsningar via Skype och delat dokument i Google Drive vilket fungerat mycket bra och givit möjlighet till inspel och reflektion.

------------------------------

Om jag skulle välja ut tre saker till varför man ska välja denna Stödpedagog utbildning:

 • Möjligheten att arbeta och studera samtidigt.
 • Utbildningen har givit mig fördjupade kunskaper som jag direkt kunnat applicera på min arbetsplats vilket uppskattats av kollegor.
 • Nätverk – förmånen att få knyta kontakter inom andra områden än där jag är verksam i och hur vi lär av varandra.

Jag är också glad att få berätta att idag har vår nya enhetschef i samtal med personalkontoret lyckats konvertera min assistenttjänst till en som stödpedagog från och med 3e augusti.

/ Kent Andersson

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

------------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 3 recensioner
Skriv en recension
5/5
Cornelia
10 nov 2020
Studerande

Jättebra! Lärarna sitter med mycket kunskap. Man får all stöttning som går att få av en lärare. Bra upplägg under hela utbildningen. Oden kritik vi haft tar lärarna åt sig av oc...

Visa mer
4/5
Maria
21 jun 2020
Stödpedagogutbildningen

I det stora hela är jag nöjd med utbildningen, det var inge problem att arbeta samtidigt, utan tvärt om så gav det lite extra i pluggandet ( om man arbetar inom området LSS )

5/5
Nanni
29 maj 2020
Toppen

Det bästa jag gjort. Bra, kunnig och engagerade lärare och mycket nyttig och bra kunskap.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights