Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Personlig assistent för barn och ungdomar

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Distans, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Linköping, Markaryd
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Eskilstuna
Vår och Höst 
Flen
Vår och Höst 
Katrineholm
Vår och Höst 

Personlig assistent för barn och ungdomar

Personlig assistent, stödassistent eller vårdare för barn och ungdomar

Barn- och fritidsutbildning - inriktning Socialt arbete/funktionsnedsättning

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som personlig assistent, stödassistent eller vårdare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Din centrala uppgift är att vara ett stöd i vardagen, vid olika tider på dygnet, för att personen ska kunna leva som andra. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Omfattning: ca 1300 poäng
Utbildningens längd: ca 60-75 veckor
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling, Flexibelt, Trainee

Vill du veta vad som erbjuds i just din kommun?

Välkommen att kontakta oss för vägledning och mer information om möjligheter, yrkesutgångar och studieformer. Antalet poäng och vilka kurser som ingår varierar från kommun till kommun. 

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär praktik inom pedagogisk verksamhet så som förskola, skola eller fritidshem ca 4-5 veckor/termin. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och yrkesidentitet. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier.

studieformer

Kontakta oss för att få information om vilka studieformer som erbjuds i just din kommun.

Studera i klassrum (i grupp)
Du deltar i lärarledda lektioner på ditt UtbildningsCenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på UtbildningsCentret där du kan få handledning av en lärare

Studera flexibelt
Det innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra UtbildningsCenter. Du får också tillgång till vår lärplattform Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Studera på distans
Det innebär att du studerar via vår webbaserade lärplattform Fronter. I vissa kurser ingår praktiska moment som genomförs på något av våra UtbildningsCenter och arbetsplatsförlagt lärande som utförs på en arbetsplats. Examination genomförs på plats på något av våra UtbildningsCenter.

Lärling
Som lärling tillbringar du största delen av din utbildning i arbetslivet. Det innebär att du har en teoridag i skolan och övriga dagar är du på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Utbildningen inleds med en orienteringskurs. Läs mer på sidan 11.

Trainee
I vissa kommuner erbjuds studieformen Trainee. Det innebär att du arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare samtidigt som du studerar minst 25 procent på gymnasial nivå och utbildar dig inom yrket. Du får lön för tiden du arbetar och du är samtidigt försäkrad. Kontakta din kommun om du vill veta mer om Trainee.

Validering

Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter och genomför prövning så att du inte behöver läsa det du redan kan. Kontakta oss för mer information om validering.

För mer information om Personlig assistent för barn och ungdomar, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök om utbildningsplats hos kommunen
Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med flera kommuner i Sverige, och det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte.

Du är behörig att söka om du

  • helt saknar gymnasiebetyg.
  • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Gemensamt för all antagning till Komvux är att du som har en kort utbildning har företräde framför den som har längre utbildning. Med kort utbildning menas att du inte läst gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller saknar slutbetyg/gymnasieexamen.

För gymnasial vuxenutbildning finns ingen garanti att du får plats. Din kommun väljer vilka som får studera. Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Har du fler frågor om behörighet? Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. 

Kurser

Vilka kurser som ingår varierar från kommun till kommun. Kontakta oss för att få information om vilka kurser som erbjuds i just din kommun.

Kostnader

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Ansök om studiestöd
Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Personlig assistent för barn och ungdomar

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in