Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans, Linköping, Stockholm, Uppsala Län
12 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Kursen ger kompetens att planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

Efter genomgången kurs ska de studerande, utifrån sin yrkesroll, utveckla sina färdigheter och kompetenser att planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning självständigt och i team.

Studietid: 2020-09-14–2020-12-04
Omfattning: 30 yh-poäng, 12 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Linköping, Uppsala
Ansökan öppen: 2020-04-20–2020-08-09

Målet med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om, färdigheter och kompetens för att kunna uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta lämpliga åtgärder både självständigt och tillsammans med vårdande team samt djupa kunskaper om och övning i att använda riskbedömningar och arbeta preventivt för att förebygga de särskilda risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför utifrån personcentrerad vård.

Den studerande får även fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser att arbeta efter nationella kvalitetsregister avseende kliniska bedömningar, specialiserad kunskap om bedömningsinstrumentet MEWS. I kursen ingår praktiska övningsmoment och de studerande får färdighet att använda verktyget för kliniska bedömningar.

Kursen ger kunskaper om

 • Preventivt arbete
 • Nationella kvalitetsregister
 • Rapportering, dokumentation och utvärdering utifrån gällande lagstiftning Bedömningsinstrumentet MEWS
 • Förändringar av hälsotillstånd hos äldre Riskbedömningar
 • Avancerad medicinsk omvårdnad av äldre och personcentrerad vård i praktiskt omvårdnadsarbete
 • Arbeta i team utifrån personcentrerad vård

Kursen ger färdigheter att

 • Uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta åtgärder Göra riskbedömningar och arbeta preventivt i syfte att förebygga de risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför
 • Arbeta med bedömningsinstrumentet MEWS
 • Följa de rutiner och lagar som finns gällande nationella kvalitetsregister Arbeta evidensbaserat självständigt och i team

Kursen ger kompetenser för att

 • Reflektera och analysera över arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa
 • Planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning och etiska principer i syfte att utveckla och leda arbetet framåt

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

 • Grundläggande behörighet

Förkunskaper

Kursen bygger delvis vidare på de kunskaper som får i kursen ”Välfärdsteknologi, kvalitetsarbete och innovation i praktiskt omvårdnadsarbete”, det är en förutsättning att denna kurs är avklarad för att tillgodogöra sig kunskaperna i detta kursblock.

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Psykologi 1, 50p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.Läs mer om ansökan

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80

För mer information om Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Klinisk bedömning med fokus på teamarbete

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: