Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Barn- och fritidsutbildningen - Uppsala

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Distans, Uppsala Län
3 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Uppsala Län Sista ansökan
2019-08-05 
2019-10-14 
2019-09-06
Distans
Kontinuerliga starter 

Barn- och fritidsutbildningen - Uppsala


Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller, såsom barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är dessutom en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Omfattning

Hela utbildningen består av 1500 poäng fördelat på tre nivåer. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom.

Nivå A – gemensamma kurser, 500 poäng
Nivå B – gemensamma kurser, 500 poäng
Nivå C – inriktning, 500 poäng

Våra studieformer

Studera flexibelt
Det innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Studera i grupp
Du deltar i lärarledda lektioner på Uppsala UtbildningsCenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på ditt UtbildningsCenter där du kan få handledning av en lärare.

Våra inriktningar

Inriktning Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent
Som barnskötare arbetar du på en kommunal eller privat förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet.
Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Detta är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Inriktning Socialt arbete/funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är ennaturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen.

 

För mer information om Barn- och fritidsutbildningen - Uppsala, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Det är alltid din kommun som avgör om du blir beviljad utbildning. 

Du är behörig att söka om du

  • helt saknar gymnasiebetyg.
  • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Gemensamt för all antagning till Komvux är att du som har en kort utbildning har företräde framför den som har längre utbildning. Med kort utbildning menas att du inte läst gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller saknar slutbetyg/gymnasieexamen.

För gymnasial vuxenutbildning finns ingen garanti att du får plats. Din kommun väljer vilka som får studera. Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Har du fler frågor om behörighet? Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. 

 

Kurser

Nivå A — gemensamma kurser, 500 poäng
Kommunikation, 100 poäng
Hälsopedagogik, 100 poäng
Lärande och utveckling, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng

Nivå B — gemensamma kurser, 500 poäng
Människors miljöer, 100 poäng
Aktivitetsledarskap, 100 poäng
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
Skapande verksamhet, 100 poäng

Nivå C — pedagogiskt arbete, 500 poäng
Ungdomskulturer, 100 poäng
Dramapedagogik, 100 poäng
Barns lärande och växande, 100 poäng
Pedagogiskt arbete, 200 poäng

Nivå C — socialt arbete/funktionsnedsättning, 500 poäng
Sociologi, 100 poäng
Specialpedagogik 2, 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
Socialt arbete, 200 poäng

Studeranderöster

Hasna Risas, Barn- och Fritidsprogrammet

Vad jobbar du med idag?
– Jag arbetar idag som barnskötare på en förskola.

Vad tycker du om ditt yrke/jobb?
– Jag tycker att arbetet är väldigt roligt, utmanande och utvecklande.

Kände du att utbildningen gav det du förväntade dig?
– Ja, direkt efter min utbildning kände jag mig väl förberedd för yrkeslivet eftersom jag genom praktik fick uppleva hur det är att arbeta som barnskötare. Jag tänker plugga vidare till förskollärare i framtiden.

Skulle du rekommendera någon annan att gå din väg?
– Absolut, det behövs fler som jobbar med barn. De är vår framtid.

Kostnader

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Ansök om studiestöd
Våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Det snabbaste och enklaste sättet att söka studiestöd är att göra en elektronisk ansökan på deras webbplats, men du kan också kontakta dem på telefonnummer 0771-276 000.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barn- och fritidsutbildningen - Uppsala

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Recensioner

Elin W.
(4)
Läser Barn-fritidsutbildning via distans/flex, jag tycker det fungerar jättebra och är smidigt då man själv kan logga in när man vill på elevplattformen och se vilken kurs man ska läsa ex. Aktivitetsledarskap, samt se uppgifter,länkar/kurslitteratur och kontaktuppgifter till lärare/skola. Jag kommer verkligen att rekommendera Kompetensutveck...
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in