Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Barn- och fritidsutbildningen - Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Yrkesvux/Program (Komvux)
Distans, Finspång, Linköping, Markaryd
1-3 terminer
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Linköping Sista ansökan
2019-08-19 
Kurserna är sökbara trots att terminsstart passerat.
Finspång
Kontinuerliga starter 
Markaryd
Kontinuerliga starter 

Videoreportage

I det här filmklippet får du en bild av hur det kan vara att studera Barn- och fritidsprogrammet på KUI.

Du kan läsa barn- och fritidsprogrammet på KompetensUtvecklingsInstitutet på flera olika orter runtom i Sverige, och du väljer din studieform själv.

Barn- och fritidsutbildningen - Linköping

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet för dig som bor i Linköping och Åtvidaberg

Kurser inom Barn och fritidsprogrammet ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar, personal inom fritidsverksamhet, personal inom idrott och friskvårdsanläggningar eller personlig tränare. Utbildningen finns med inriktning mot pedagogiskt arbete, socialt arbete/funktionsnedsättning samt fritid och hälsa.

Utbildning: Barn- och fritidsprogrammet
Omfattning: 1500 poäng
Kursstarter och sista ansökan: Se respektive kommun
Studieform: Flex, Grupp, Distans
Ansökan: Via Vuxenutbildningen i din hemkommun

Innehåll

Du får kunskaper om pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du får kunskaper om hur du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du lär dig om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete.

Läsa kurspaket

A-nivå Grundläggande kurser, 500p.
B-nivå Inriktning, 500p.
C-nivå Fördjupad inriktning, 500p.
Hela utbildningen består av 1500 poäng och motsvarar 3 terminers heltidsstudier. A-nivån består av gemensamma kurser som alla läser. Till B och C-nivån väljer du inriktning.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca 4-5 veckor/termin. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. I några kurser ingår fältstudier.

Validering

För dig som har erfarenhet inom yrkesområdet har du möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter. Du behöver inte läsa om det du redan kan. Valideringen kan hjälpa dig att förkorta din studietid.

Inriktningar på B och C-nivå

Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kunskaper inom utvecklingen av barn och ungdomar, deras rättigheter samt olika pedagogiska arbeten. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Du kan även arbeta som elevassistent. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Elevassistenten finns med som en extra resurs för eleven i skolan.

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kunskaper om hur det går till inom sociala ärenden och förhållanden om sociopolitiska områden. Du lär dig också hur man bemöter människor i olika situationer. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personlig assistent. Att arbeta som personlig assistent är lika med att vara en möjlighet och ett hjälpmedel för att en annan människa ska kunna leva som andra.

Fritid och hälsa
Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid, fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personlig tränare eller personal inom fritidsverksamhet, idrott och friskvårdsanläggningar.

KompetensUtvecklingsInstitutet i Linköping

Vi finns i trevliga och modernt utrustade lokaler på Tanneforsgatan 8 mitt i stan i Linköping. Vi som arbetar som lärare har alla en flerårig yrkeserfarenhet från de yrkesinriktningar som vi är undervisande lärare i. Vi ger dig personlig service med coachning från oss lärare. Vi erbjuder dig studier i grupp, flexibla studier med individuellt upplägg i egen takt och distansstudier. Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och våra studerande har lätt att få jobb efter avslutande studier.

För mer information om Barn- och fritidsutbildningen - Linköping, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker till alla våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i Linköpings kommun.

Du kan alltid lämna en ansökan efter ansökningstidens slut så undersöker vi om det finns någon ledig plats.

Välj en egen kombination av kurser

Du kan också välja en egen kombination av kurser ur hela vårt kursbud!

Tips!
För dig som är intresserad av att arbeta eller redan arbetar som personlig assistent, resursperson i skola eller med annan verksamhet med barn i behov av särskilt stöd erbjuder vi möjlighet att kombinera kurser från Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Du kan även läsa kurser från båda programmen för att förbereda dig för högskolestudier.

Kurser i Barn- och fritidsprogrammet - Linköping:

Gemensamma kurser
A-NIVÅ
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100p
Kommunikation PEDKOU0 100p
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100p
Människors miljöer PEDMÄI0 100p
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100p

Inriktning Pedagogiskt arbete
1
B-NIVÅ
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200p
Barns lärande och växande PEDBAS0 100p
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p
C-NIVÅ
Skapande verksamhet PEGSKP0 100p
Naturguidning NAGNAT01 100p
Dramapedagogik PEGDRA0 100p
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100p

Inriktning Fritid och Hälsa
B-NIVÅ
Fritid och friskvårdsverksamheter FRIFRT0 200p
Fritid och idrottskunskap FRTFRD0 100p
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p
C-NIVÅ
Massage 1 MAAMAA01 100p
Mental träning HÄLMEN0 100p
Träningslära 1 TRNTRN01 100p
Träningslära 2 TRNTRN02 100p
Kost och hälsa HÄLKOC0 100p

Inriktning Socialt arbete/Funktionsnedsättning
B-NIVÅ
Socialt arbete SOCSOI0 200p
Sociologi SOISOO0 100p
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p
C-NIVÅ
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100p
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100p
Skapande verksamhet PEGSKP0 100p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100p
Kost och hälsa HÄLKOC0 100p

Studeranderöster

“Jag har fått möjligheten att som vuxen studera på KUI. Det har varit en härlig resa och har betytt mycket för mig som person. Eftersom jag har varit ute i arbetslivet en hel del har jag mycket olika erfarenhet och kan tillgodogöra mig studierna på ett helt annat sätt än när jag var yngre. Jag har inte behövt ta några studielån utan har på ett bra sätt kunnat förena arbete och studier. Jag har läst på distans och jag har kunnat kontakta min lärare om jag har behövt det. Lärarna på KUI ser inga hinder utan bara möjligheter och ger mig som elev redskapen till att skapa en bra studiemiljö och hitta en god studieteknik.Att studera som vuxen har varit en fantastiskt möjlighet och har utvecklat mig som människa. Ta chansen du också!!!! /Marita Andersson, studerande

"Jag studerar Barn- och fritidsprogrammet. KUI är en jättebra skola där man lär sig mycket. Vi lär oss inte bara genom böcker.Vi har till exempel varit på barnteater för att se hur barn reagerar. Vi har haft sång, dans och lekar på lektionerna. Det är jättekul! Lärarna är toppen. Och hjälpsamma! Ingenting är omöjligt. Man får den hjälp och det stöd man behöver. Du kommer trivas på KUI och du kommer att se fram emot att gå till skolan!" /Khadija El Kihel, studerande

"Jag studerar Barn- och fritidsprogrammet. KUI har anpassat det väldigt bra efter elevernas behov. Man har möjlighet att planera sina egna studier. Jag är ingen pluggis över huvudtaget men jag har fått höga betyg nu! Det känns jättebra. Jag vill absolut rekommendera KUI för det har gett mig så otroligt mycket." /Jannika Andersson

"Jag läser min sista termin på Barn- och fritidsprogrammet. Så fort jag satte min fot på den här skolan fick jag bra information och det gick väldigt lätt. Man klarar sig i den här skolan och kunskaperna man får här bär man med sig hela livet. Börja studera på KUI för här får du den hjälp du behöver. Börja studera här. Tveka inte!" /Niloufar Taslin

"Jag läser Barn- och fritidsprogrammet på KUI. Efter utbildningen vill jag studera vidare på högskola och sedan starta en egen verksamhet för barn med särskilda behov. Här finns väldigt kompetent och professionell personal som möter varje elevs specifika behov. Jag kan rekommendera dig att börja studera här." /Valeska Cordova

Examen & Intyg

Kurserna är nationella gymnasiekurser och du får gymnasiebetyg efter avslutad kurs.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad vår utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barn- och fritidsutbildningen - Linköping

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in