Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård

Karolinska Institutet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Antagningshistorik

Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar du exempelvis inom specialistvård, primärvård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg. Du tar fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa och arbetar hälsofrämjande.
 
Programmet är en distansutbildning på halvfart och genererar kunskap om förhållanden som påverkar människors psykiska hälsa och fördjupad kunskap om omvårdnad vid psykisk ohälsa. Teori och praktik integreras för att främja ett evidensbaserat, etiskt och personcentrerat förhållningssätt i vården av personer med psykisk ohälsa. Grundläggande datorkunskap och dator med internetuppkoppling krävs. Utöver seminariedagar arbetar du bland annat med webbdiskussioner och litteraturstudier. Fysiska träffar sker max två dagar per 7,5 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning utgör 3 veckor.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...


Läs mer om Karolinska Institutet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in