Magister-/ masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
120 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-14
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du bidra till förskolans/skolans utvecklingsarbete? Den svenska skollagen utgår ifrån att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ställer nya krav på utvecklingsinsatser och ledarskap. Magister-/masterprogrammet vänder sig till yrkesverksamma som är intresserade av utbildningsledarskap och skolutveckling och som har en lärar-/förskollärarexamen eller motsvarande. Utbildningen ger dig kunskaper för att bidra till och leda utvecklingsarbete i förskola, skola eller andra utbildningsorganisationer utifrån ett lärande organisationsperspektiv.Du som har läst det statliga rektorsprogrammet, 30 hp eller har en magisterexamen i utbildningsledning och skolutveckling, 60 hp ska söka till senare del av program. Läs mer här Fria sökord: Skolutveckling, utbildningsledning, skolorganisation, utveckling, ledarskap, kvalitetsarbete, kunskapsbildning

Så ansöker du

Lärarexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp, inklusive uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD

Tel: 054-700 10 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in