Digital transformation för fastighetsbranschen

John Ericsson Institutet
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-04-05 - Distans

Om utbildningen

Identifiera nya digitala fastighetslösningar

Kursen ger färdighet att analysera befintliga fastigheters behov av ny digital teknik. Du får kunskaper om olika lösningar och risker kopplade till IT-system samt arbetsformer för säker hantering.

En viktig faktor

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen är en viktig faktor både för konkurrenskraften och för miljön. Den här korta YH-kursen är kostnadsfri och ger dig spetskompetens i ämnet. Under utbildningen kommer du att utveckla kunskaper om fastighetsbranschens nya digitala lösningar samt förmåga att bedöma befintlig fastighets behov av ny digital teknik. Kursen går att kombinera med arbete.

Digitaliseringen ökar kompetensbehovet

Digitaliseringen möjliggör nya, effektivare och bättre arbetssätt. Den påverkar allt från planering och bygglovsfrågor till optimering av fastigheter och hela städer. Digitaliseringen gör att fler saker går att mäta, styra och koppla upp, och det gör att  behovet av att hitta personal med rätt kompetens ökar.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen ger specialiserad förståelse för digital transformationen och vilka resultat som kan uppnås genom ny teknik och IoT för fastigheter.

Innehållet i kursen?

Kursen Digital transformation för fastighetsbranschen ger dig kompetens att analysera, utvärdera och identifiera möjligheter för digitala arbetssätt och även att bedöma lösningar för smarta hus. Du får kunskaper om hur processer kan optimeras och lär dig att argumentera för digitala arbetssätt och metoder.

Hållbarhet

Digitalisering och digitala processer förstärker och ökar effektiviteten vilket minskar påverkan och slöseri med dyrbara resurser. Genom digitalisering och digital transformation kan nuvarande energiförbrukning kraftigt minskas och genom smarta system och städer kan vi uppnå en avsevärd energieffektivisering. Det påverkar både individ, samhälle och ekonomi på ett hållbart gynnsamt sätt.

Få systemen att samarbeta

Många fastigheter har redan idag många olika digitala lösningar och system. Men det kan vara svårt att få systemen att kommunicera med varandra. Kursen Digital Transformation  ger dig en samlad överblick och förståelse för hur de olika systemen kan arbeta med varandra”

Arbetslivets behov av kompetens

Direktivet EPBD från EU, som styr fastigheters energianvändning träder i kraft 1/1, 2026. Detta innebär att fastigheter med en energianvändning (290kW) ska förses med avancerat styrsystem för fastighetsdrift, automatiserad energiövervakning och självdiagnostiserande system för övervakning av de tekniska installationerna.
I dagsläget omfattas ca 30 000 fastigheter av denna EU-lag och det finns endast endast 100–150 personer i Sverige som har kompetens att utföra de lösningar som lagen kräver.

Bakom utbildningen står bland annat följande företag:

AFRY AB, AB Sjöbohem, AF Bostäder, Fabege, Riksbyggen, Värmex AB, , Sodexo, Bredablick, Specialfastigheter

"Det saknas personer med kompetens och arbetslivserfarenhet för att se helheten och komplexiteten i ett digitalt transformationsprojekt" Patrik Sjöstrand, AFRY.

Linkedin Learning

Alla studerande på JEIs korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser vilket möjliggör att kunna fördjupa sig inom ämnet utöver kursens innehåll.

Flexibelt upplägg

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Kursen går med fördel att kombinera med arbete.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter avslutad utbildning har du följande kunskaper och färdigheter:

 • Digital transformation i fastighetsbranschen.
 • Målet med digitalisering: Vad och vilka resultat som kan uppnås.
 • Ny digital teknik och IoT för fastigheter.
 • Olika lösningar för smarta hus
 • Olika typer av risker kopplade till IT-system samt arbetsformer för säker hantering.
 • Tankesätt och behovet av integrationsplattformar.
 • Hantera för branschen vanligt förekommande IT-system
 • Analysera befintlig fastighets behov av ny digital teknik
 • Argumentera för digitala arbetssätt och metoder utifrån kunskap om hur processer kan optimeras
För mer information om Digital transformation för fastighetsbranschen, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja John Ericsson Institutet?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Auktoriserat utbildningsföretag

Så ansöker du

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Yrkeserfarenhet på minst 6 månader på heltid. Dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med tekniska system inom fastighet-, bygg- eller industriområdet minst 6 månader på heltid (styrks med arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

John Ericsson Institutet

Marknadsledande på utbildningar inom fastighetsbranschen

Vill du ha en rolig studenttid och ett stimulerande jobb när du är klar? Välkommen till John Ericsson Institutet som är marknadsledande på yrkesutbildningar inom fastighetsbranschen. Hos oss hittar du skräddarsydda utbildningar för Fastighetsförvaltare, Fastighetsingenjörer samt Drift- och fastighetstekniker. Välj...


Läs mer om John Ericsson Institutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Digital transformation för fastighetsbranschen

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

John Ericsson Institutet

Tulegatan 41
113 53 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in