Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm

Iterum Education
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Stockholm
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Stockholm
2022-01
2021-10-31

Stockholm
januari 2022

Distans
2022-01

Distans
januari 2022

Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm

Ta raka vägen till framtidsyrket

Ser du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist med systeminriktning hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser det växande behovet av specialistkompetens inom löne- och systemförvaltningsområdet i både små och stora organisationer. Yrkesrollen genomgår en stor förändring där förståelse för systemförvaltning blir allt viktigare. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen ställer nya krav. För att möta framtiden krävs specialiserade kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera också i rollen som lönespecialist. Systemförvaltarens ansvar och roll i organisationen kräver ett arbetssätt för att metodiskt och strukturerat kunna arbeta med underhåll och utveckling av Löne- och HR-system. Förmågan att bedöma behovet av att utveckla och förnya systemflödet i verksamheten och planera och kvalitetssäkra system utifrån olika perspektiv är viktiga delar.

Omfattning

400 YH-poäng. 80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid (100 %), vilket motsvarar 40 studietimmar per vecka.

Studieort

Stockholm - i skolans egna lokaler på Heleneborgsgatan 2A

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor
LIA 2: 8 veckor

För mer information om Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt svenska som andraspråk 2 eller svenska som andraspråk B

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.
  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:


• Lönespecialist med systeminriktning i större eller medelstora företag och organisationer
• Systemadministratör inom lön/HR
• Konsult hos en lönebyrå, outsourcingföretag eller bemanningsföretag


Efter några yrkesår kan du också:


• Arbeta som systemansvarig, systemledare eller systemförvaltare inom lön/HR
• Ansöka om auktorisation till lönekonsult


Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

För att uppnå examen krävs godkänt betyg i samtliga
kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort alla delar får ett utbildningsbevis
som innehåller information om avklarade kurser

Lönespecialist - ett framtidsyrke

Stort behov på arbetsmarknaden

Branschen ser ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Ny kompetens krävs, och det är just den kompetensen du får via en YH-utbildning. Iterum har utbildat lönespecialister sedan 2002 och har därmed, förutom en relevant och respekterad utbildning, även kontakter ut i arbetslivet. En stor del av utbildningen läses genom LIA (Lärande i arbete), en ovärderlig praktisk erfarenhet, där du dessutom får chans att själv skapa dina affärskontakter

Kostnader

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Iterum Education

Läs till lönespecialist och redovisningsekonom på Iterum Education

Populär och engagerad skola

Iterum Education är ett utbildningsföretag med stor erfarenhet av att utbilda inom kompetensområdena lön, ekonomi och arbetsmiljö. Vi bedriver flertalet av våra utbildningarna på distans och har därmed stor erfarenhet av e-lärande. I en översyn av distansutbildning inom yrkeshögskolan 2016 lyfts Iterum Education fram som ett mycket gott exempel av Myndigheten för yrkeshögskolan gällande vårt upplägg, distanspedagogik och kvalitet.

Iterum Education har utbildat drygt ca 950 lönespecialister och 450 redovisningsekonomer över hela landet sedan 2002 respektive 2013. Vi bedriver också vidareutbildning inom dessa områden.

Vi drivs av se människor utvecklas och nå sina yrkesmål samtidigt som vi är stolta över att "Vi utbildar de mest efterfrågade"

Iterum Education erbjuder följande YH-utbildningar:

Du ansöker till utbildningarna på Iterum Educations hemsida. 

Visa alla utbildningar med Iterum Education

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Iterum Education

Iterum Education

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in