Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Lönepecialist, distans Göteborg

Iterum Education
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Göteborg
2 år
75 %
Studiemedelsberättigad
Kommande starter

Plats & start


Göteborg
augusti 2022

Distans
augusti 2022
Lönespecialist

Lönepecialist, distans Göteborg

Studera till lönespecialist

Som lönespecialist arbetar du konsultativt i en tydlig specialistroll som kräver hög yrkeskompetens. I lönespecialistens uppdrag ingår att arbeta konsultativt i alla delar och med ett högt fokus på komplexiteten kring lagar och avtal. Lönespecialisten verkar proaktivt i en roll som löpande arbetar med lönehantering och tolkning och hantering av lagar och avtal.

Utbildning ger dig förutsättningar att vara bäst förberedd i den moderna yrkesrollen då den inte bara ger specialistkunskaper inom lön utan också kunskaper inom ekonomi och personalområdet samt att leda, planera och kvalitetssäkra projekt inom verksamheten. Utbildningen förbereder dig i en tydlig yrkesroll. Lönespecialist är framtidsyrke där förändring och utveckling står i fokus. Som välutbildad lönespecialist blir du inte bara efterfrågad i Göteborgsregionen då behovet är stort över hela landet.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen


• Lönespecialist i större eller medelstora företag och organisationer
• Konsult inom löneområdet på bemanningsföretag
• Konsult på en lönebyrå eller i ett outsourcingföretag
Iterum Education har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och en god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi erbjuder också kompetensutveckling på olika nivåer inom löneområdet.

För mer information om Lönepecialist, distans Göteborg , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

För att vara behörig till utbildning lönespecialist ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkända betyg i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 2 (alternativt B)
 • Företagsekonomi 2 (alternativt B eller Småföretagande B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt B)
 • Engelska 6 (alternativt B)

Med godkänt betyg avses betyg E (alternativt Godkänt)

För att söka till en utbildning hos Iterum Education behöver du skapa ett konto på yh.antagning.se. När du skapat ditt konto får du en aktiveringslänk och du kan påbörja din ansökan. Om du tidigare har sökt till en utbildningen via yh.antagning.se loggar du in med ditt befintliga konto. Länk till aktuell utbildning att söka hittar du under respektive utbildning.

Utbildningens mål och innehåll

Utbildningen ger dig specialistkunskaper inom löneområdet och en gedigen kompetens för praktiskt och självständigt arbete både i privat och offentlig verksamhet. Du får kompetens att förstå och tillämpa det löneadministrativa regelverket och aktuell lagstiftning, samt att praktiskt och teoretiskt planera, följa upp och styra företag och verksamheter avseende det löneadministrativa och personalekonomiska arbetet.

Innehåll

 • Arbetsrätt (25 YHp)
 • Löneberäkning och IT-stöd (30 YHp)
 • Lönehantering grund (35 YHp)
 • Lönehantering påbyggnad (45 YHp)
 • Redovisning (20 YHp)
 • Personalekonomi (20 YHp)
 • LIA 1 (40 YHp)
 • LIA 2 (45 YHp)
 • Affärsengelska (10 YHp)
 • Projektarbete (30 YHp)

Kostnader

Yrkeshögskoleutbildning är statsfinansierad och avgiftsfri. Den studerande bekostar själv sin kurslitteratur samt eventuella rese- och boendekostnader i samband med de fysiska träffarna. Detta gäller även kostnader för resor och boende om du gör LIA på annan ort än din bostadsort. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN, detta gäller även under LIA-perioderna. Läs mer om studiemedel på csn.se.

Iterum Education

Läs till lönespecialist och redovisningsekonom på Iterum Education

Populär och engagerad skola

Iterum Education är ett utbildningsföretag med stor erfarenhet av att utbilda inom kompetensområdena lön, ekonomi och arbetsmiljö. Vi bedriver flertalet av våra utbildningarna på distans och har därmed stor erfarenhet av e-lärande. I en översyn av distansutbildning inom yrkeshögskolan 2016 lyfts Iterum Education fram som ett mycket gott exempel av Myndigheten för yrkeshögskolan gällande vårt upplägg, distanspedagogik och kvalitet.

Iterum Education har utbildat drygt ca 950 lönespecialister och 450 redovisningsekonomer över hela landet sedan 2002 respektive 2013. Vi bedriver också vidareutbildning inom dessa områden.

Vi drivs av se människor utvecklas och nå sina yrkesmål samtidigt som vi är stolta över att "Vi utbildar de mest efterfrågade"

Iterum Education erbjuder följande YH-utbildningar:

Du ansöker till utbildningarna på Iterum Educations hemsida. 

Visa alla utbildningar med Iterum Education

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lönepecialist, distans Göteborg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in