Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Undersköterska

Humanistiskt Lärcentrum
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
10 månader
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
13 900 SEK inkl. moms
Startdatum: Du väljer startdatum - Distans

Undersköterska

Jobba med människor i behov av vård och omsorg

Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg. Du möter både kvinnor och män, gamla som yngre. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och kunna bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde. Undersköterskan är den oumbärliga kontaktlänken till läkare och sjuksköterska. Utan hennes viktiga kunskaper om patienten skulle vården falla som ett korthus. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ledsagning, ge mat och medicin.

Undersköterska hör inte till de så kallade “legitimationsyrken” och det är därför upp till varje arbetsgivare att självmant bestämma vem som kan få jobb som undersköterska.

Efter halva utbildningen kommer du får göra ett val gällande vilken fördjupning du vill fokusera på. Dina val är mellan:

 • Fördjupning inom psykiatrivården
 • Fördjupnings inom akutvård
 • Fördjupning inom åldervårdsomsorg
 • Fördjupning inom barn och ungdomar
För mer information om Undersköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Antagningskrav

 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera
 • Att du kan hantera något skrivprogram för att kunna skriva dina uppgifter
 • God självkännedom
 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift

Kursinnehåll

 • Etik
 • Hälsopedagogik
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Lärande och utveckling
 • Specialpedagogik
 • Socialpedagogik
 • Aktivitetsledarskap
 • Vård och omsorg
 • Obligatorisk praktik (eleven ansvarar själv för att finna praktikplats)
 • Slutarbete

Beroende på din valda inriktning:

 • Fördjupning inom psykiatrivården
 • Fördjupnings inom akutvård
 • Fördjupning inom äldrevårdsomsorg
 • Fördjupning inom barn och ungdomar

Praktik

Om du vill utbilda dig till undersköterska hos oss är det ett krav att genomföra praktik på relevant arbetsplats för att du ska slutföra din utbildning och därav erhålla ditt diplom. Detta på grund av att det är ett praktiskt yrke som innebär att vi har tagit ett beslut i att en praktisk del är avgörande i ditt framtida yrke som undersköterska.

Du som elev kommer att behöva på eget bevåg ordna med din praktikplats och inkomma med en ifylld praktikblankett (som du får från oss) där det framgår att du har blivit godkänd att praktisera på vald arbetsplats under 8-16 veckor. Detta innebär att du som elev väljer själv hur många veckor du vill ha praktik under. Vi rekommenderar att du bestämmer dina veckor med praktik under sista delen av din utbildning för att du som elev ska vara tryggare i din teoretiska kunskap.

Vi kan inte godkänna din ansökan om att gå en utbildning hos oss innan du har inkommit med denna blankett för att kunna säkerställa att du som elev har möjlighet att genomföra hela utbildningen.

Fakta om utbildningen

Denna utbildning är en utbildning till undersköterska som pågår under cirka 10 månader. Dessa 10 månader är en ungefärlig tidsram som vi har tagit fram men det varierar från elev till elev.

Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och reflektera kring det du har läst till att ha samtal med familj eller vänner för att öva på din yrkesroll. Alla elever som går hos oss måste gå igenom alla 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 

Kursens mål

 • I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling, eftersträva en personcentrerad vård.
 • Ge stöd vid personlig hygien, hudvård, munvård och klädsel
 • Ge stöd i måltidssituationen (kost och vätska)
 • Tillse att patienten får behövlig aktivitet, vila och sömn
 • Observera patientens elimination.
 • Identifiera risker kopplat till tryckskada, fall och undernäring samt åtgärda dessa
 • Kontrollera vitala parametrar som temperatur, blodtryck, syresättning, puls, andning och hudfärg
 • Observera problem, symtom och förändringar i patientens hälsotillstånd
 • Bedöma genomförda observationer och planera för fortsatt handläggning
 • Genomföra och utvärdera insatser för god omvårdnad
 • Rapportera observationer av patientens status till ansvarig sjuksköterska
 • Genom risktänk, arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner för att förebygga smitta och smittspridning
 • Göra riskbedömningar vid förflyttningar och tänka på goda arbetsställningar
 • Tillse att hjälpmedel regelbundet blir rengjorda och servade

Allmän information

 • Utbildningen utförs helt på distans, utan några fysiska träffar
 • Du blir tilldelad en handledare om finns för att hjälpa och guida dig genom utbildningen
 • Du väljer startdatum
 • Litteraturen ingår ej i utbildningen men vi förser er med en lista på den litteratur ni behöver införskaffa för att gå utbildningen
 • Vi kräver inte att eleverna själva går eller har gått i terapi
 • Utbildningen är ej CSN-berättigad
 • Våra utbildningar är inte indelade i olika kurser/ämnen utan alla uppgifter (20 st) följer litteraturen jämsides.
 • Efter avslutat utbildning erhåller du ett diplom som bevis för avslutad utbildning med godkänt resultat

Kostnader

Privatperson. 13.9000 inklusive moms.

Företag. 13.900 exklusive moms

För dig som inte kan betala hela avgiften erbjuder vi:

Skulle ni inte ha möjlighet att betala via Svea så kan ni kontakta oss via vårt kontaktformulär så får vi se hur vi skulle kunna hjälpa er.

Delbetalning hos SVEA:

682 kr i 24 månader (ränta)

1212 kr i 12 månader (räntefritt)

2378 kr i 6 månader (räntefritt)

4694 kr i 3 månader (räntefritt)

Faktura, hos SVEA:

Hela summan inom 14 dagar.

Banköverföring samt kortbetalning hos SVEA:

Hela beloppet vid köpet.

Konto hos SVEA:

Med konto kan du själv välja vad du vill betala varje månad. När du använder kontot samlas det på en månadsfaktura som du kan betala av i din egen takt. På din månadsfaktura står det lägsta belopp du behöver betala men du kan välja att betala ett högre belopp för att bli klar snabbare.
Fakturaavgift 29 kr och räntan är 19,75%

Reservation för eventuella förändringar hos Svea ekonomi.

Dock så erbjuder vi ej delbetalning för företag eller för personer bosatta utanför norden.

Vi kommer inte att skicka ut diplom för din utbildning förrän hela slutsumman är betald.

Efter utbildningen

Arbetsuppgifterna för en undersköterska varierar något beroende på var hen arbetar. Vanliga arbetsuppgifter är omsorg och service till sjuka, gamla eller till personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation, som man ger på olika sätt, beroende på bland annat var omsorg ges: i hemmet eller på en vårdinrättning, som t.ex på ett sjukhus.

Humanistiskt Lärcentrum

Gå till skolans hemsida

Vill du utveckla din kompetens inom socialt förändringsarbete? Vill du studera till KBT-coach, samtalsterapeut eller relationsterapeut på distans, i din egen takt? Välkommen till Humanistiskt Lärcentrum, skolan med terapeututbildningar på distans. » Vill du veta mer om terapeututbildningarna på distans? Lämna in...


Läs mer om Humanistiskt Lärcentrum och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Undersköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Humanistiskt Lärcentrum

Skolgatan 22
602 25 Norrköping

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in