Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2023 - Distans
Öppet Hus
2023-03-18

Videoreportage

Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

Programmet, som utvecklats i nära samverkan med vårdverksamheterna, vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill läsa en specialistsjuksköterskeutbildning och utveckla dig inom området vård av äldre.Behovet av specialistsjuksköterskor med den här kompetensen är redan nu stort och kommer att öka. Av de ca 2,1 miljoner invånare som är 65 år eller äldre uppskattas 300 000 vara i stort behov av vård och omsorg. Om 20 år beräknas de äldre som behöver omfattande insatser öka med 50 procent.Du studerar på halvfart under två år och utbildningen ges som flexibel distans med fyra träffar på campus i Skövde per termin.Det här läser duProgrammet omfattar 60 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. Du fördjupar din kliniska, teoretiska och vetenskapliga grund med fokus på specialistsjuksköterskans kompetensområde med inriktning mot vård av äldre. Du får ingående kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vård av äldre och fördjupar förmågan att självständigt bedöma den äldre patientens hälsa och behov av omvårdnad.Den professionella kompetensen utvecklas genom att integrera teoretisk och klinisk kunskap. Programmet inriktas mot ett personcentrerat förhållningssätt i vården, där du som student bland annat får kunskap i klinisk undersökningsmetodik för att kunna bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa hälsoproblem. Programmet fokuserar också på den digitala teknikens möjligheter för hållbar utveckling inom specialistsjuksköterskans arbetsområde.Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i programmet och det finns även möjlighet att studera utomlands.Läsa vidareProgrammet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre, 60 hp samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka utbildning på forskarnivå.Jobb efter examenI dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med kompetensen vård av äldre. Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre är efterfrågade i det patientnära arbetet så väl inom hemsjukvård och särskilt boende, som inom primärvård och på sjukhus.Det patientnära arbetet kan kombineras med uppdrag som innebär speciella ansvars- och utvecklingsområden. Att arbeta som chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, huvudhandledare eller demenssamordnare kan vara alternativa karriärvägar.
För mer information om Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Välkomna på Öppet hus!

Lördagen den 18 mars bjuder vi på Högskolan i Skövde in till Öppet Hus 11:00-14:00 Då finns studenter, lärare och studievägledare på plats och du kan ställa frågor om studier och studentliv, lyssna på presentationer om våra olika utbildningar och hänga med på en guidad tur på campus (högskoleområdet).

Du som kommer med buss eller tåg till Öppet hus kan få ersättning för din biljett.

Hoppas att vi ses, välkommen!

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-03-18    Tid:   11:00 - 14:00   Till öppet hus

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Box 408
541 28 SKÖVDE

Tel: 0500-44 80 00
Fax 0500-41 63 25
www.his.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in