Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Akutsjuksköterska är yrket för dig som trivs med att arbeta i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling. Du möter patienter i en mängd olika situationer och arbetet är utmanande, ofta i högt tempo. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få.Programmet består av sju kurser som är professionsinriktade och förankrade i evidensbaserad kunskap. Kursinnehållet är inriktat mot akutsjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som krävs för yrket. I flertalet kurser varvas teoretisk utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs inom hela Västra Götalandsregionen. Utbildningen ges som distansutbildning. Av de obligatoriska träffarna sker 1 i Borås, de övriga 10 är digitala träffar.

Ansökan och behörighet

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hpGiltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

Examen, diplom m.m.

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00
Fax 033-435 40 03


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in