Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Bibliotekarie, distansutbildning

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
120 hp
Startdatum: Vår 2019 - Distans
Antagningshistorik

Bibliotekarie, distansutbildning

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera till framtidens bibliotekarie. Du genomför dina studier via vår digitala lärplatform och digitala konferensverktyg kombinerat med 2-4 kursträffar på plats i Borås per termin. Träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshops och seminarier, som obligatoriska examinationer och de ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.Under din utbildning kommer du att läsa kurser som är uppbyggda kring bibliotekariens viktigaste uppgifter; att förvärva och tillgängliggöra information av olika slag. Du kommer också att läsa kurser som handlar om hur människor använder och upplever information, kultur och bibliotek. Andra kurser handlar om hur information och dokument kan organiseras och om hur olika bibliotek är uppbyggda och fungerar.Till nyckelkompetenserna i ett globaliserat informationssamhälle hör förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår kurser som ger dig analytiska och forskningsbaserade redskap. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva din kandidatuppsats.Bibliotekshögskolan i Borås har Sveriges största bibliotekarieutbildning och här möter du majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs minst 60 högskolepoäng i avslutade kurser med godkänt resultat i valfritt ämne.

Examen, diplom m.m.

Kandidatexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in