Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Magisterprogram i fysioterapi

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Deltid
Antagningshistorik

Magisterprogram i fysioterapi

Magisterprogrammet är utformat för att ge en fördjupning inom huvudområdet fysioterapi. Utbildningen genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster under varje termin på studieorten. Kurs 1 har fokus på etiologi, bedömning och behandling vid smärta. Kursen finns med två olika inriktningar som till största delen har samma innehåll men där fördjupning sker mot antingen sensorisk smärtbehandling eller patientcentrerade undersökningstekniker och klinisk bedömning vid smärta. Vilken inriktning som ges kan variera mellan olika år. Kurs 2 är en fördjupning inom fysisk aktivitet som prevention och behandling. De två inledande kurserna innefattar, förutom fördjupningen av fakta och förståelse, att studenten övar sin förmåga till aktivt kunskapssökande, att kunna tillämpa kunskapen i problemlösning och att i dialog med andra utvärdera den uppnådda kunskapen. De inledande kurserna ger möjlighet till individuella val av fördjupningsområden inom ramen för kursplanemålen. Kurs 3 innebär en fördjupning av vetenskaplig teori och metod samt ett särskilt fokus på hur evidensbaserad kunskap inom fysioterapi kan implementeras i hälso- och sjukvården. Kurs 4 utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa forskningsmetoder och fördjupa sina kunskaper i att planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning.Bedömning av studentens kunskaper sker, förutom genom det avslutande examensarbetet, med hjälp av skriftliga prov, praktiska färdighetsträningar, muntliga examinationer i seminarieform och skriftliga uppgifter. De sistnämnda genomförs ofta i en nätbaserad lärmiljö som möjliggör kritiskt läsande av medstudenters texter, dialog och samarbete. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Så ansöker du

Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in