Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Funktionsnedsättning i det nutida samhället

Grimslövs Folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Distans
1 termin
Deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Funktionsnedsättning i det nutida samhället

funktionsvariation i det nutida samhället

Samhället är i förändring, världen krymper, tekniken är på frammarsch, kommunikation tar nya former, informationsflödet ökar och den unga generationen organiserar sig annorlunda och har nya förhållningssätt.

Spännande kurs om den nya tiden

Kursen inriktas på funktionsnedsättning i ett nutida samhälle vilket skiljer sig väsentligt från de förutsättningar som fanns bara 20 år tillbaka i tiden. Utgångspunkten i kursen tas i detta nya tänk och är skapad för dig som vill inspireras och höja din kompetens på området.

Fokus på utvecklingsfrågor

Stort fokus kommer att läggas på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Ni kommer att gå genom många olika resurser och möjligheter som kan vara till stöd och nytta. Kursen är unik i sitt slag och är ett mycket bra komplement till andra mer klassiska kurser och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Kursen är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam.

För vem passar kursen?

Du som vill gå den här kursen är nyfiken och vill hänga med och ta del av en bred omvärldskunskap i ämnet.

Både för yrkesverksamma och själva funktionsnedsatta

Kursen vänder sig både till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området.

Du som söker är kanske anhörig, arbetar på en myndighet, driver projekt, går i företagsplaner eller är personlig assistent. Entreprenörskap och nytänk kommer att genomsyra kursen och därför kan den vara intressant för dig som bedriver företagande i någon form alternativt projektverksamhet.

Kursen är bred och därför passar den även dig som arbetar inom äldrevård och hemtjänst eller med integration, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Kursens genomförande - distansutbildning

Då kursen är på distans så kommer datorn och Internet att användas till stor del som kommunikationsverktyg. Du kommer med jämna mellanrum få digitala uppgiftspaket utsända till dig.

Dessa kan innehålla information som ska läsas in, webbfilmer, researchuppgifter, grupparbeten, erfarenhetsutbyten i gruppen med mera. Olika program kommer att användas i kommunikationen och inför kursen kommer du få instruktioner som beskriver installation och användning.

Kursens genomförande - träffar

En fysisk träff kommer att genomföras i Växjö.

Utbildningens upplägg

Kursen bygger på olika teman/ämnen som kommer löpa i en viss ordning. Längden på de olika temana kommer att vara 2–3 veckor och överlappning kommer att ske. En bit in i kursen kommer varje deltagare ha ungefär tre pågående teman samtidigt.

Vissa områden/förhållningssätt kommer att löpa som en röd tråd och genomsyra hela kursen och alla teman.Till exempel: 

 • Nytänkande
 • Entreprenörskap
 • Omvärldsbevakning 

Gruppen som resurs för varandra

Skolan ser varje deltagare i kursen som en resursperson som tar med sig erfarenheter från livet och olika yrken samt kunskap som har lästs in. Under kursen kommer olika metoder tillämpas där alla deltagare på olika sätt får dela med sig av det man kan till resten av gruppen.

Vad kommer du att få ut av kursen?

 • Ny kunskap, nya erfarenheter, nya idéer, tankar och inspiration.
 • Ett utökat nätverk av personer som alla på olika sätt har anknytning till området funktionsnedsättning.
 • Omvärldsbevakning och kännedom om förebilder och goda exempel.
 • Du blir stärkt och utvecklad i din yrkesroll samt kan få en bra plattform för att utveckla en funktionsnedsättningsinriktad verksamhet vidare.
 • Utöver kurens kontaktperson kommer du att få möta flera andra personer som har sin expertis inom olika närbesläktade områden till funktionsnedsättning.
För mer information om Funktionsnedsättning i det nutida samhället, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Grundskola eller motsvarande. Löpande antagning tills kursen är fylld.

Ansökan

Du söker via utbildningens hemsida eller beställer/laddar hem ansökningsblanketter och skickar in.

Välkommen med din ansökan till Grimslövs folkhögskola!

Examen, diplom m.m.

På folkhögskolans allmänna kurs får du inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.

Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Kursinnehåll

 • Terminologi och begreppsförklaring

 • Omvärldsbevakning

 • Framtiden, trender och nyheter

 • Inspiration, förebilder och goda exempel

 • Att bedriva idé- och utvecklingsarbete

 • Resurser runt om i samhället

 • Nya organisationsformer, arbetssätt och metoder

 • Informationshantering

 • Samhällets strukturer och organisering

 • Företagande och entreprenörskap

 • Normkritik

 • Påverkansarbete

 • Sociala medier

 • Tillgänglighet i vardagen

 • Lagar, regler och rättigheter

 • Ny teknik, nya sätt att kommunicera

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Funktionsnedsättning i det nutida samhället

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Grimslövs Folkhögskola

Grimslövs Folkhögskola

Grimslövs Folkhögskola
340 32 Grimslöv

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in