Folkhögskoleutbildning

Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans

Längd
1-3 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
1-3 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans

Kyrkomusikerutbildning deltid/distans

Geijerskolan erbjuder kyrkomusikerutbildning på deltid/distans med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kyrkomusikerutbildningen på halvtid under tre terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på halvtid under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Kyrkomusikerutbildningen ämnen

Följande ämnen ingår i kyrkomusikerutbildningen. Här anges även kursens omfattning och hur undervisningen är upplagd samt vilka ämnen som kan tillgodoräknas om man har examen från musikhögskola.

Ämnen i kantorsutbildningen

 • Liturgiskt orgelspel

 • Solistiskt orgelspel

 • Ensembleledning vuxenkör

 • Ensembleledning barn- och ungdomskör

 • Sång

 • Klassiskt pianospel

 • Brukspiano

 • Musiklära

 • Gehör

 • Satslära

 • Musikhistoria

 • Pedagogik och undervisningsmetodik

 • Orgelkunskap

 • Teologi och gudstjänst *)

 • Praktik

 • Administration

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

För mer information om Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Om du inte har examen från musikhögskola

Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla kantorsutbildningens ämnen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt föreberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Ämnen i kantorsutbildningen

 • Liturgiskt orgelspel
 • Solistiskt orgelspel
 • Ensembleledning vuxenkör
 • Ensembleledning barn- och ungdomskör
 • Sång
 • Klassiskt pianospel
 • Brukspiano
 • Musiklära
 • Gehör
 • Satslära
 • Musikhistoria
 • Pedagogik och undervisningsmetodik
 • Orgelkunskap
 • Teologi och gudstjänst *)
 • Praktik
 • Administration

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Om du har examen från musikhögskola

Den som har examen från musikhögskola eller annan motsvarande utbildning får normalt tillgodoräkna de kurser från musiklärarutbildningen som även ingår i kantorsexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras).

Övriga kurser som ingår i kantorsutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under tre eller fyra terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kantorsexamen fordras dessutom den pastoralteologiska utbildningen.

Ämnen som sång, piano, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver oftast kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel.

Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel, liturgisk sång och dirigering, liturgik, troslära, kyrkokunskap och orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.

När skolan bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en eller två dagar per vecka. Om du har tillräckliga förkunskaper kan du normalt läsa in de aktuella kurserna under två eller tre terminer.

Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter Facebook

Så ansöker du

Grundläggande behörighet, 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
Antagningen sker med ledning av antagningsprov. Antagningsproven tar en dag. 
Antagningsprovet består av följande moment:

Orgel
Du ska spela upp två koraler och två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. Dessutom ingår ett notläsningsprov som innebär att du ska spela upp ett stycke som du fått dig tillsänt en kort tid före provet.

Piano
Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång
Du skall sjunga en sång som du själv valt samt läsa en text (du läser en helt valfri kort text, det kan vara texten till den sång du sjunger eller ett avsnitt ur dagens tidning).

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satsläraomfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kyrkomusikerutbildning på deltid/distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
Ingrid Litborn
18 jun 2017
Smidigt upplägg för distansstuderande

Geijerskolan anpassar kantorsutbildningen till de som väljer att studera på distans. Skolan kan erbjuda smidiga och personliga upplägg för att tillmötesgå önskemål från studeran...

Visa mer
Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter
Geijerskolan
684 93 Ransäter

Om Geijerskolan

Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter, är en mötesplats för människor med olika livserfarenheter och livsplaner.  Vår tyngdpunkt ligger inom estetiska och humanistiska ämnen och för dig med musikintresse finns ett brett urval att välja på. På Geijerskolan finns musiken överallt! Geijerskolan...

Läs mer om Geijerskolan, Folkhögskolan i Ransäter och visa alla utbildningar.

Highlights