Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? 🦠😷 Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Revenue Management för restaurang, 15 YH-poäng

Företagsekonomiska Institutet
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans, Rikstäckande
3 veckor

Revenue Management för restaurang, 15 YH-poäng

Kursen ger den studerande förutsättningar att börja tillämpa Revenue Management i en restaurangverksamhet. Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en restaurang genom att ha kontroll över priserna och efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal lönsamhet.

Om kursen

Denna kurs ges som delkurs i Yrkeshögskoleutbildningen Food and Beverage Manager. Revenue Management innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka restaurangens lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det gäller att flytta fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har restaurangbranschen utgått från ett kostnadsperspektiv när det exempelvis gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna från RM utvecklas ett nytt synsätt inom restaurang för att optimera verksamhetens intäkter.

Kursinnehåll

 • Introduktion till Revenue Management inom besöksnäringen
 • Vilka nyckeltal som styr intäkterna och hur dessa kan användas till ökad kontroll över lönsamheten i restaurangerna.
 • Prognostisering av efterfrågan och försäljning
 • Strategier gällande menyer, prissättning, bemanning, merförsäljning etc
 • Försäljnings- och bokningsstrategier
 • Hur restaurangen kan utveckla en differentierad prissättningsfilosofi
 • Menu Engineering

Kursmål

Efter kursen har den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att utveckla, implementera och analysera Revenue Management inom en restaurangverksamhet.

För vem?

Denna kurs är för dig som jobbar inom restaurangbranschen och vill fortsätta att utvecklas. Kursen stärker ditt CV för att du i framtiden ska kunna jobba i en kvalitativ roll i branschen, där kunskap om Revenue Management blir allt mer eftertraktat.

Omfattning

15 YH-poäng. Kursen omfattar två dagars undervisning klockan 09.00-16.00 per vecka i 3 veckor, sammanlagt 6 dagar samt examination.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Kursen ingår i Yrkeshögskolan (YH)

Denna kurs ges inom ramen för Yrkeshögskolan (YH). Det innebär:

 • Vid vissa kurstillfällen studerar du tillsammans med deltagare i YH-utbildningen Food & Beverage Manager 300p.Deltagarnas medelålder är 30 år.
 • Kursen vänder sig till tre målgrupper:
 1. Privatpersoner
 2. Företag som vill kompetensutveckla medarbetare
 3. Omställningsorganisation såsom t ex TRR eller Trygghetsstiftelsen som anmäler uppsagda eller förtroendevalda

Intyg

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i kursens examinationsmoment erhålles kursbevis och 15 YH-poäng.
För mer information om Revenue Management för restaurang, 15 YH-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Reell kompetens: Om du saknar formella meriter avseende till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI istället göra en bedömning av din reella kompetens.

Företag/annan arbetsgivare och omställningsorganisationer som anmäler deltagare till kursen ansvarar för att deltagaren har lämpliga förkunskaper.

Ansökan

Ansök kostnadsfritt på länken här nedan (även yrkesverksamma kan ansöka som privatperson)

Du ansöker här nedan via länken där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan kommer att förmedlas via denna plattform. Du kommer att kunna följa din ansökan.

Sista ansökningsdag 31 juli 2020.

Klicka här för att ansöka om en plats!

Företagsekonomiska Institutet

Företagsekonomiska Institutet

FEI Företagsekonomiska Institutet

Yrkeshögskoleutbildningar på FEI 2020 Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är på stark frammarsch av den enkla anledningen att studierna oftast leder till jobb. FEI är en viktig aktör i denna sektor. Vi erbjuder en rad utbildningar inom yrken som efterfrågas...


Läs mer om Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Revenue Management för restaurang, 15 YH-poäng

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsekonomiska Institutet

Box 1341, Kammakargatan 10
111 83 Stockholm


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: