Master´s Program in Eastern Christian Studies

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans, Södertälje
Klassrum, Distans
120 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Södertälje
Höst 2023

Distans
Höst 2023

Om utbildningen

Detta är ett tvåårigt program där studenterna fördjupar sina kunskaper inom ämnet Östkyrkliga studier, övar sina färdigheter i konsten att kommunicera på en avancerad akademisk nivå samt lär sig utföra självständig forskning. I dagens Europa, med ett samhälle där många olika religiösa, politiska och filosofiska idéer tar plats, kämpar kyrkan för att göra sin röst hörd. Kyrkan kan inte längre kräva en privilegierad plats i samhället eller ta för givet att dess budskap och normer accepteras. De personer som innehar ansvars- eller ledarskapsroller inom kyrkan måste därför ha en saklig och kritisk förståelse för den egna kyrkans identitet, dess historiska sammanhang och på vilket sätt dess identitet och budskap relaterar till världen. En masterexamen i Östkyrkliga studier ger studenterna den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska förstå kyrkans identitet och uppdrag både historiskt och i samtiden.Programmet förser studenterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman och ämnen inom Östkyrkliga studier. Programmet förbereder studenterna för undervisande uppgifter inom kyrkan samt för vidare studier på högre nivå (doktorandstudier). Studenterna får en gedigen utbildning inom forskningsmetodik och forskningspraktik vilket ger en god grund för fortsatt forskning på doktorandnivå eller arbete inom kyrka och församling. Programmet avslutas med framläggandet av en masteruppsats.När programmet slutförts kommer studenterna att ha förvärvat en fördjupad insikt inom olika områden och ämnen inom Östkyrkliga studier, kunna förstå och kritiskt utvärdera de olika metoder som används inom detta studieområde, kunna kritiskt analysera och förstå andras idéer och teorier, kunna presentera och försvara egna idéer samt kunna genomföra ett eget forskningsprojekt.

Så ansöker du

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp.Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen. Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-,...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Tel: 08-564 357 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in