Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Avancerad klinisk vård

Arcada
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans, Helsingfors
2-4 år
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: Utbildningen går nu att läsa online - Distans

Avancerad klinisk vård

Utbildning inom patientsäkerhet

Om du letar efter en språngbräda för det nästa steget i din karriär är få områden så aktuella och fascinerande som patientsäkerhet. Studierna inom avancerad klinisk vård på Arcada bygger på den senaste expertisen inom området.

Mångsidig kunskap 

Du får mångsidig kunskap och nya perspektiv om säkerhet förstås i förhållande till system och hur risker bäst kan förebyggas och hanteras inom vården. Behovet av utbildade specialister ökar konstant och kompetens inom området är efterfrågad inom flera olika yrkesgrupper. 

Du kommer att lära dig: 

 • Klinisk praxis på avancerad nivå
 • Att kunna handleda och utbilda inom patientsäkerhet
 • Processer och system för patientsäkerhet på individ-, samfunds- och organisationsnivå
 • Ledarskap
 • Att initiera, färdigställa och leda forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt

Fokus: Patientsäkerhet

Med utgångspunkt i din egna kliniska kompetens förbereder studierna dig för att fungera som ansvarig för frågor inom patientsäkerhet. Du lär dig om olika former av mänskliga faktorer, ledarskap, teamarbete och beslutsfattande. En viktig ingrediens är att du lär dig sprida ordet och att handleda och utbilda inom patientsäkerhet. Studierna passar också perfekt för dig som vill inrikta dig på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom området.

Studierna inom avancerad klinisk vård riktar sig i första hand till sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, förstavårdare, fysioterapeuter och ergoterapeuter. Du knyter värdefulla kontakter till så väl dina medstuderande som gästföreläsare, branschexperter och arbetslivet under studiernas gång. 

Utbildningens upplägg 

Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete. I studierna ingår 6-8 närstudiedagar per termin och en del kurser förverkligas som nätstudier.

Efter utbildningen 

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social- och sjukvården. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. 

Så ansöker du

Du söker till Arcada's utbildningar via den nationella studieportalen studieinfo.fi

Masterutbildningar (högre yrkeshögskoleutbildningar) hos Arcada riktar sig till dig till dig som redan har en bachelorexamen (yrkeshögskoleexamen) inom området i grunden. Därtill behöver du ha minst tre års arbetserfarenhet efter avlagd bachelorexamen för att vara behörig. 

För att bli behörig ska du även genomföra ett urvalsprov som det finns underlag för på skolans hemsida.

På Arcadas hemsida kan du också läsa mer om antagningsgrunder, tidtabell för ansökningsprocessen och hur du ansöker. 

Examen & Intyg

En masterexamen på högskolenivå motsvarar en magisterexamen från ett universitet. 

En master i avancerad klinisk vård leder till examen som exempelvis:

 • Sjukskötare (högre YH)
 • Barnmorska (högre YH)
 • Hälsovårdare (högre YH)
 • Förstavårdare (högre YH)
 • Fysioterapeut (högre YH)
 • Ergoterapeut (högre YH)

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad. 

Arcada

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcada är en flerbranschhögskola, som har sitt campus i Ara¬biastranden i Helsingfors, Finland. Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom: Företagsekonomi Idrott Kultur Media Social- och hälsovård...


Läs mer om Arcada och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Avancerad klinisk vård

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Arcada

Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Tel: +358 207 699 699
www.arcada.fi

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in