Diplomerad Regressionsterapeut

Akademin för SERterapi
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Enköping, Helsingborg
Distans med träffar
1 år
Heltid/deltid
Kommande starter

Plats & start


Enköping
2023-04-20

Helsingborg
2023-04-20

Distans
20 april 2023 distansutbildning med i träffar i Enköping

Distans
20 april 2023 distansutbildning med i träffar i Ramlösa/Helsingborg
Bli diplomerad Regressionsterapeut (1 år) En utbildning och terapi för själ och hjärta

Diplomerad Regressionsterapeut

Bli diplomerad Regressionsterapeut 

En utbildning och terapi för själ och hjärta (1 år)

Vi har bedrivet terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002.

Grundsyn

Vi möter och arbetar med det sårbara i oss, våra känslominnen .En emotionell psykodynamisk terapiform.

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor, känslominnen som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, hand­lingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomäs­siga smärtan.

Reg­ressionsterapin vi bedriver här kombinerar symbolisering, att möta och genomleva dina iscensättningar i nuet och minnen från det förflutna. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, känslominnen, fantasivärldar, dina iscensättningar, och det vi kallar symboliska liv (scenarion som symbolise­rar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra.)

Utbildningstiden är 1 år, man blir diplomerad regressionsterapeut.

Utbildningen är upplevelsebaserad. Man träffas 20 dagar under ett år på plats i Helsingborg eller i Enköping uppdelat på 10x2 dagar eller 5x4 dagar.

2023 startar grupper både i Ramlösa/Helsingborg och i Enköping.


Föreläsningar varvas med övningar och samtal i grupp (utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling). Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.

Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

Efter avslutad utbildning kan man gå vidare 1 ½ år (träffarna sker enbart i Ramlösa/Helsingborg) och läsa till samtal(SER)terapeut

se vidare våra andra utbildningar.

För mer information om Diplomerad Regressionsterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens upplägg - 2 alternativ

Utbildningen kombinerar praktik och teori. Praktiken på plats och teorin på distans. Under 1 år möts man två dagar torsdag-fredag en gång i månaden, 10 sådana träffar under året, med uppehåll jul och sommarlov.

Det finns även möjlighet att genomföra utbildningen som helgutbildning som är förlagd lördag till tisdag eller torsdag-söndag. Fem utbildningstillfällen på 4 heldagar under 1år. Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll:

 • Barndomens påverkan (psykologi)
 • Känslominnen
 • Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss (transpersonella och existentiella frågor)
 • Iscensättning/återskapelse - Livets och psykets egna reparationssystem till helande
 • Objekt-relationsteorin
 • Anknytningsteorin
 • Roller och mönster
 • Delpersonligheter och olika psykiska försvar
 • Starta upp som terapeut
 • Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare
 • Samtal i grupp där teorierna intergreras med det egna livet.
 • Regressionstekniker (Tidigare liv/Symboliska liv, Emotionella och Fysiska resan, Delpersonligheter, Barndom-Minnenas hus, Intergrerade regressioner mm)
 • Regressionsterapi både utifrån ett transpersonellt och psykodynamiskt perspektiv
 • Alternativterapeutiska och Psykologiska förklaringsmodeller

 Praktik på plats, teorin på distans. Efter den ettåriga utbildningen till diplomerad regressionsterapeut kan man fortsätta 1 ½ år till diplomerad Samtalsterapeut

Så ansöker du

För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya i detta tänkande och har inga grundkunskaper i psykologi/personlig utveckling till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är en yrkesutbildning och kan även vara ett komplement för de inom sjukvård, hälsa, friskvård, behandlingsarbete, terapi, personal och pedagogiska yrken.

Yrkesutbildning: För de som inte har grundläggande kunskaper i psykologi kommer utbildningen med sin kombination av teori och praktik få er att växa som människa och terapeut

Kompetenshöjande:
För dig som är psykolog,  psykoterapeut, socionom, beteendevetare, vårdpersonal, pedagoger eller liknande, är detta ett komplement och ett kompetenshöjande till din grund utbildning.  

Examen & Intyg

Diplomerad Regressionsterapeut

Kostnader

Utbildningen kostar 16 000 kr per termin.
Pris för hela året: 32000 kr inkl moms

Avbetalning kan göras direkt med skolan eller med Human finans. 

Vid Avbetalning med skolan inga extra utgifter. 4000 kr anmälningsavgift resterande 28000 kr delas upp på 2800 kr i 10 månader.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att gå 1 ½ år till (träffarna sker enbart i Ramlösa/Helsingborg) för att bli diplomerad Samtalsterapeut (SER terapeut). Man kan gå de 2 ½ åren i ett sträck eller välja att göra uppehåll och utbilda sig vidare längre fram.

Akademin för SERterapi

Akademin för SERterapi

Vi har bedrivit terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002. Välkommen in i en terapi eller utbildning som kommer att förändra ditt sätt att se på livet.I vår utbildning lär vi ut på ett integrativt sätt, där upplevelsen och...


Läs mer om Akademin för SERterapi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Regressionsterapeut

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademin för SERterapi

Dunkärrsgatan 2
256 57 Ramlösa


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Inga Stanuleviciene

Den gav mig bästa resan i mitt liv och ändrade det fullständigt. 🥰

Solveig Pihl

Jag har gjort en fantastisk resa med mig själv. Jag har mött mina skuggor, rädslor, begravda minnen som kroppen bevarade i ett järngrepp av försvar. Jag var en vuxen kvinna och min kropp var rädd för att misslyckas, att slutföra påbörjade projekt som utbildningar, karriärer mm. Då kom det lilla barnet/unga tjejen som finns inom mig och sa "du...

Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in