Löneadministratör på Distans

23 maj 2010
FRÅGA
Hej!

jag skulle vilja läsa till löneadministratör på distans, vet ni hur man går till väga då??? Jag jobbar heltid så det får bli på min fritid.
Har läst förut på distans så jag vet hur mycket jobb det innebär.

Mvh Madelaine

Svar:

Hej Madeleine,

Visst finns det utbildningar till löneadministratör som går på distans. I dagens läge endast en men det finns även utbildningar till löneadministratör som ges på specifika orter.

Behovet av lönespecialister kommer att öka markant under detta decennium beroende på att många 40-talister som arbetar inom yrket nu närmar sig pensioneringen. Samtidigt krävs också ny kompetens av dagens och morgondagens lönespecialister.

Den rådgivande rollen blir mer tydlig och det sker även en snabb utveckling inom systemområdet, vilket i sin tur kräver datamognad för att löneadministratörerna ska kunna anpassa sig till nya arbetsverktyg. Även intresse och förmåga att informera internt i den egna organisationen får allt större betydelse.

Att studera på distans kan beskrivas som "frihet under ansvar" där ett visst mått av självdisciplin är viktigt.  För att du över huvud taget ska kunna studera på distans krävs en dator och internetuppkoppling.

En del kurser är helt nät- eller webbaserade vilket betyder att du aldrig behöver resa till högskolans campusort, varken vid introduktioner eller för tentamenstillfällen. Dock finns det ett fåtal som kräver ett visst antal möten under kursen.

Lycka till!
Studentum

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in